Skip to main content

CityKids geeft bijzondere kinderen en jongeren de aandacht en ruimte om zich te ontwikkelen en volop mee te doen.

Medische Kindzorg Instelling

CityKids biedt verschillende vormen van zorg en behandeling aan kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar met een beperking en/of kinderverpleegkundige zorgvraag.

Passende zorg voor elke doelgroep
Kinderen in de leeftijd van 0 tot 6 jaar krijgen speciale zorg op het verpleegkundig kinderdagcentrum. Kinderen in de leeftijd van 0 tot 14 jaar bieden we een passende behandeling op het ontwikkelcentrum. Daarnaast biedt CityKids ook 24-uurs zorg aan in Het Kinderzorghuis. In De Pastorie kunnen jongens met autisme en/of een verstandelijke beperking in de leeftijd van 14 tot 23 jaar beschermd wonen. Voor jongeren vanaf 12 jaar is er een dagbestedingsprogramma (FORS).

Ouders en jongeren

De zorg voor een kind uit handen geven is een grote stap, zeker als uw kind extra zorg en/of behandeling nodig heeft. Wij kijken samen met ouders naar de zorgbehoefte van het kind en zoeken naar de oplossing die het beste aansluit bij de ontwikkeling en mogelijkheden van het kind.

Zorgprofessionals

Ook buiten het ziekenhuis hebben kinderen recht op goede zorg. We willen graag uw partner in zorg zijn en meedenken over de juiste keuzes. We overleggen graag met u op welke plek het kind het beste tot zijn of haar recht komt en hoe wij kunnen helpen bij de uitvoering van de zorg. Elk kind is uniek en verdient de beste zorg. Voor ons is dat maatwerk met maar één doel: optimale ontwikkeling van ieder kind.

Multidisciplinaire zorg

Complexe zorg vraagt vaak om een brede, multidisciplinaire aanpak. Wij werken samen met externe therapeuten om nog beter aan te sluiten op de vraag en behoefte van het kind, ouders en gezin. Onze focus ligt op de volgende gebieden:

CityKids bestaat al meer dan 10 jaar!

In 2022 bestond CityKids 10 jaar. Een bijzondere mijlpaal, want in 10 jaar tijd is CityKids uitgegroeid tot een bloeiende organisatie. Al 10 jaar lang maakt CityKids een enorm verschil in het leven van kwetsbare kinderen en jongvolwassenen tot 23 jaar met een beperking en/of een verpleegkundige zorgvraag. Ter gelegenheid van ons 10 jarig jubileum is een prachtige video gemaakt.