Skip to main content

Stichting Vrienden van CityKids

Samen Sterk voor zorg intensieve kinderen en jongeren en hun gezin!

logo vrienden van citykids vdef

Het doel van de Vrienden Stichting is het financieel en materieel (doen) ondersteunen van kinderen en jongvolwassenen die een lichamelijke en/of verstandelijke beperking en/of een intensieve zorgvraag hebben. Deze doelgroep tot 25 jaar ontvangt zorg en behandeling in de verschillende ontwikkelcentra en de verpleegkundige dagverblijven of in De Pastorie, het beschermd wooninitiatief van CityKids.

Het gaat hierbij niet om exploitatiedoeleinden op te vangen maar alleen om het ondersteunen en initiëren van extra uitjes en (ontwikkelingsgerichte) activiteiten en tevens het aanvragen van ontwikkelingsgericht materiaal, dat niet vanuit het reguliere (zorg)budget gefinancierd kan worden.

Deze kinderen met intensieve zorgvragen hebben op allerlei gebied extra steun en begeleiding nodig. Niet alleen tijdens de dagopvang en dagelijkse behandeling maar ook daarbuiten. Ouders en hun omgeving zullen altijd paraat en extra alert moeten zijn om de veiligheid en ontwikkeling van het kind te kunnen waarborgen. Dat is echt een hele intensieve verantwoordelijkheid waar niet alleen de medewerkers van CityKids het gezin graag in ondersteunen, maar ook de vriendenstichting. Immers het kind en / of de jongere kan niet losgezien worden van zijn familie en omgeving.

Stichting Vrienden van CityKids wil meer activiteiten en projecten initiëren en stimuleren die het individuele kind of de jongere de mogelijkheid biedt om zich optimaal te ontwikkelen. Zij wil dit graag samen doen met ouders, stichtingen en andere organisaties, die zich ook zeer betrokken voelen bij deze kwetsbare doelgroep.

Ouders maken zich grote zorgen of hun jonge kind met beperking en/of zorgvraag veilig en liefst “zo gewoon mogelijk” kan opgroeien opdat hun kind een fijne veilige en waardige plaats krijgt in onze samenleving. Door het beschikbaar komen en stellen van die extra middelen en activiteiten wordt de zelfredzaamheid, weerbaarheid en het  zelfvertrouwen van deze kinderen vergroot en kan deze groei en ontwikkeling hen helpen bij het vinden van hun plaats in onze maatschappij.

De visie van de medewerkers van CityKids om bijzondere kinderen en jongeren de aandacht en ruimte te geven om zich te ontwikkelen en volop mee te doen, ondersteunt de Vrienden Stichting daarom van harte!