Skip to main content

14-23 jaar

De Pastorie

CityKids biedt jongvolwassen jongens in de (instroom)leeftijd van 14 tot 23 jaar met een verstandelijke beperking en/of een autisme spectrum stoornis beschermd wonen aan in De Pastorie.

Dagbesteding jongeren

CityKids heeft een dagbestedingsprogramma in ontwikkeling en het huidige programma wordt in samenwerking met partners uitgevoerd.
Ongeldige invoer