Skip to main content

Behandelcyclus

Binnen de behandelcyclus worden concrete en haalbare behandeldoelen opgesteld die gericht zijn op alle ontwikkelingsgebieden.

Observatieperiode
Wanneer een kind in zorg komt bij CityKids wordt er een observatieperiode van 8 weken gehanteerd. Het kind maakt tijdens deze periode kennis met de mentor, de pedagogen, het dagprogramma, de groepsgenoten en de ruimtes binnen de locatie. De mentor, pedagogen en groepsgenoten leren op hun beurt het kind kennen en krijgen zicht op de verschillende ontwikkelgebieden van het kind met behulp van de methodiek Kleine Stapjes.

Zorgplan

Na de observatieperiode van acht weken wordt er een zorgplan opgesteld. Hierin wordt een persoonsbeeld geschreven waarin aandacht is voor de kwaliteiten en ontwikkelpunten van uw kind. Ook worden er ontwikkelingsdoelen en (indien van toepassing) verpleegkundige doelen opgesteld die het komende half jaar centraal zullen staan in de behandeling. Binnen het zorgplan worden ook de andere disciplines, zoals eventueel betrokken logopedisten, fysiotherapeuten en gezinsondersteuning, beschreven. Dit noemen we ‘één kind, één plan’.

Behandeldoelen en evaluatie
Binnen zes maanden wordt het zorgplan geëvalueerd. Behaalde doelen worden afgerond en eventueel nieuwe doelen worden opgesteld. Er wordt dan ook bekeken of de behandelduur verlengd wordt of dat uitstroom naar een vorm van zorg of speciaal onderwijs wenselijk is. Wanneer de behandelduur verlengd wordt, worden er nieuwe doelen gesteld waaraan gewerkt zal worden. Deze doelen worden vastgelegd in een zorgplan. Na 6 maanden volgt weer een evaluatie. Telkens als er een nieuw zorgplan is, wordt u uitgenodigd om het plan te bespreken.

Voortgangsrapportage

Tijdens de behandeling kunt u de voortgangsrapportage van uw kind inzien in CarenZorgt. In deze rapportage wordt u geïnformeerd over de voortang op de doelen uit het zorgplan. U kunt zelf inloggen en de rapportages inzien wanneer u wilt.

Ongeldige invoer