Skip to main content

12-18 jaar

CityKids blijft innoveren en is zodoende recent tot de ontwikkeling van dagcentrum FORS over gegaan. Bij dagcentrum FORS komen jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar, bekend met ASS of een licht verstandelijke beperking. De jongeren werken samen met hun coach aan het goed in kaart brengen wat een jongere wel/niet kan en wat hij of zij zou willen leren. Binnen FORS is er vervolgens de ruimte om aan de slag te gaan met (1) hout- en metaalbewerking, (2) informatie technologie, (3) koken en bediening, (4) kunst en creativiteit in brede zin. Verder is er een trainingsruimte waar de jongeren met hun coach of behandelaar kunnen werken aan hun sociale vaardigheden, hun gedrag en ontwikkeling, hun zelfvertrouwen en andere zaken die kunnen helpen om verder te komen in hun leven zoals een sollicitatietraining of Nederlands/Engels/Rekenen (NER).
Ongeldige invoer