Voour ouders en jongeren

tot 12 jaar

CityKids biedt behandeling aan kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar op het ontwikkelcentrum en zorg aan kinderen in de leeftijd van 0 tot 6 jaar op het verpleegkundig kinderdagverblijf. Daarnaast biedt CityKids ook 24-uurs (kinderthuis)zorg voor deze leeftijdsgroep.

12-18 jaar

Voor de leeftijdsgroep van 12 tot 18 jaar zijn allerlei zorgvormen nog in ontwikkeling maar helaas op dit moment nog niet concreet of op grote schaal beschikbaar. Er zijn mogelijkheden voor ambulante zorg en daarvoor kunt u bij ons informeren.

16-23 jaar

Voor de leeftijdsgroep van 16 tot 23 jaar biedt CityKids beschermd wonen in De Pastorie voor jongens met autisme en/of een verstandelijke beperking.
U heeft geen keuze gemaakt
U heeft uw naam niet ingevuld
U heeft uw e-maildres niet ingevuld
Ongeldige invoer
U heeft uw woonplaats niet ingevuld.
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
© 2019 CityKids