Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen van de Medische Kindzorg Instelling CityKids bestaat uit de volgende personen:

Waldo Halfhuid

"Vanuit mijn affiniteit met de zorg en behandeling aan kinderen met een beperking, lever ik graag een bijdrage in het bewaken van en adviseren bij het welslagen van de missie van CityKids, het bieden van kwalitatief hoogwaardige zorg en behandeling aan kinderen met een beperking en/of een verpleegkundige zorgvraag."

Johan Hazenak

Marlies Mulder

‘”Als maatschappelijk betrokken ondernemer zet ik me naast het runnen van mijn bedrijf DZP graag in voor mensen die het nodig hebben. Ik geloof in een maatschappij die voor mensen zorgt als ze dat zelf niet kunnen. Zieke kinderen zijn zo kwetsbaar, ze verdienen het om goede, passende zorg te ontvangen. CityKids staat daar garant voor en daarom ben ik trots om hier commissaris te mogen zijn.” 

Daniël Sikkens

"Kinderen en jongeren met een beperking hebben aanspraak op de beste zorg en begeleiding. CityKids geeft deze bijzondere kinderen aandacht en ruimte om zich zo veel mogelijk te ontwikkelen en volop mee te doen, waarvoor van allen bij CityKids veel inzet, toewijding en creativiteit wordt gevraagd. Graag wil ik als toezichthouder, mede gezien het toenemende maatschappelijke belang van ‘good governance’, daaraan mijn bijdrage leveren."

Marie-Lise van Veelen

Ondersteund door Annemarie Groeneveld

"Sinds 2017 verzorg ik de algehele administratie, die behoort bij de Management vergaderingen en de Raad van Commissarissen vergaderingen. Elke vergadering, die ik bijwoon, is voor mij weer een uitdaging en zie dat sinds mijn indiensttreding in 2017 CityKids uitgegroeid is tot een volwaardige professionele organisatie, waarvan ik onderdeel mag zijn.

Bij het werken binnen een zo’n unieke organisatie gaat vooral mijn respect uit naar de medewerkers op de werkvloer, die vol passie hun beroep uitoefenen en het jonge kind centraal stellen."

U heeft geen keuze gemaakt
U heeft uw naam niet ingevuld
U heeft uw e-maildres niet ingevuld
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
© 2019 CityKids