Oprichting & Mijlpalen

 • 10 januari 2022 is de eerste groep van start gegaan op de nieuwe locatie in Hellevoetsluis in het Kindcentrum De Samenstroom. Op deze locatie is er ruimte voor 3 groepen: vroeghulp en structuur / schoolvoorbereidende groepen.
 • Op 14 oktober 2021 is Het Droomhuis officieel geopend door prof. dr. Koen Joosten, kinderarts-intensivist van het Erasmus MC-Sophia, samen met Levy Barthen. Zij stond symbool voor alle donateurs van Het Droomhuis die het mogelijk gemaakt hebben dat deze locatie in Rotterdam-Prinsenland kindvriendelijk ingericht is. In Het Droomhuis is naast CityKids ook Stichting De Kinderzorg Kliniek gevestigd.
 • Direct na Pasen, op dinsdag 6 april 2021, is de eerste groep van het Verpleegkundig Kinderdagverblijf van start gegaan in Het Droomhuis in Rotterdam-Prinsenland. Het Droomhuis: voor liefdevolle zorg en behandeling voor chronisch zieke kinderen onder één dak.

 • Op 4 januari 2021 zijn de eerste kinderen welkom geheten in Het Droomhuis in Rotterdam - Prinsenland. De 2 groepen van CityKids Het Roer krijgen vanaf nu liefdevolle zorg, behandeling en dagbesteding op deze nieuwe locatie die niet voor niks Het Droomhuis heet. Later in het jaar volgen de kinderen met een (intensieve) verpleegkundige zorgvraag. Naast de kinderen van CityKids komt in Het Droomhuis het multidisciplinair kindergezondheidscentrum van Stichting De Kinderzorg Kliniek. 

 • Sinds de zomer van 2020 zijn alle CityKids locaties herkenbaar met een eigen naam. In navolging van CityKids De Pastorie (Rotterdam - Veurstraat), CityKids Blessing (Zuidland) en CityKids Rein Lander Hoeve (nog in ontwikkeling in Spijkenisse) zijn er CityKids locaties met de volgende namen: 
  3 Ambachten (Barendrecht), De Componist (Capelle aan den IJssel), De Parel (Delft), De Lichtmast (Den Haag - Jonckbloetplein), De Uitvinders (Den Haag - Boylestraat) en Het Roer (Rotterdam - Gouvernestraat). Deze laatste locatie is tijdelijk. Vanaf 4 januari 2021 gaat CityKids Het Droomhuis in Rotterdam - Prinsenland van start.

 • 2020, het jaar dat de geschiedenis ingaat van de Corona pandemie. De roep om nieuwe locaties bleef. We zijn dan ook trots en blij dat we het aantal locaties hebben kunnen uitbreiden. Om meer kinderen én hun gezin te ondersteunen met goede zorg en behandeling zijn er in 2020 drie nieuwe locaties geopend:
  Sinds 29 juni zijn we weer (tijdelijk) terug aan de Gouvernestraat 70e in Rotterdam, op 1 juli zijn we van start gegaan aan de Boylestraat 20 in Den Haag, de 2e CityKids locatie in Den Haag in een voormalig schoolgebouw en op 13 juli volgde Blessing in Zuidland, in een voormalig hotel-restaurant midden in de dorpskern van dit pittoreske dorp vlakbij Spijkenisse. Klik hier voor meer informatie over onze locaties.

 • Sinds 1 oktober 2019 biedt CityKids dagbesteding aan jongeren met autisme aan. Dit vindt plaats, in samenwerking met Stichting Bloemfleur / Acato, op 2 locaties in Rotterdam: aan de Goudserijweg 90 en in Het Klooster Oude Noorden aan de Ruivenstraat 81. 

 • Sinds mei 2019 biedt CityKids ook Begeleid en Beschermd Wonen en wel in De Pastorie in Rotterdam Noord. Op 29 mei heeft Johnny de Mol De Pastorie feestelijk geopend. Lees hier het persbericht.

 • Op 10 april 2019 heeft wethouder / loco-burgemeester Ans Hartnagel onze vestiging in Capelle aan den IJssel (Rivium) geopend. Lees hier het artikel in het Algemeen Dagblad en de Telegraaf.

 • Op 7 maart 2019 heeft wethouder Reshma Roopram onze locatie in Barendrecht officieel geopend. Lees hier het verslag.

 • Op 3 januari 2019 is onze locatie aan de Gouvernestraat verhuisd naar onze locatie in Capelle Rivium waar wij in een nieuwe vleugel ruimte hebben voor 4 groepen. Naast de groepen Winnie de Pooh en Knorretje is er een nieuwe 3e groep “Lollifant” en er is nog plek voor een 4e groep.

 • Per 29 oktober 2018 heeft CityKids ook een vestiging aan de zuidkant van Rotterdam en wel in Barendrecht. Gestart als kinderdagcentrum en vanaf 3 januari 2019 ook als verpleegkundig kinderdagverblijf. Wanneer de officiële opening plaats vindt, volgt binnenkort.

 • Sinds 1 oktober 2018 hebben we in de regio Haaglanden een 2e vestiging: in het Sophia Revalidatiecentrum in Delft, met 3 groepen van het verpleegkundig kinderdagverblijf. De officiële opening vond op 28 november 2018 plaats. Lees hier het persbericht.

 • September 2018: CityKids 5 jaar jong, lees hier het persbericht.

 • Per 1 september 2018 biedt CityKids ook gezinsbegeleiding op maat aan: Praktisch Pedagogische Gezinsbegeleiding (PPG).

 • Eind augustus 2018 vond ondertekening plaats voor de samenwerking met Sophia Revalidatie in Delft. Lees hier het persbericht.

 • Op 1 augustus 2018 is onze locatie aan de Oostzeedijk in Rotterdam verhuisd naar onze nieuwe  vestiging in Capelle aan den IJssel. In het Rivium zijn we gestart met 3 KDC-groepen en kunnen we uitbreiden.

 • December 2017 vond ondertekening plaats van de EU aanbesteding Jeugdhulp Regio Haaglanden(H10) 2018. De gunning en inhoud van de aanbesteding is terug te lezen op de site van de gemeente Den Haag: http//www.jeugdhulp-haaglanden.nl.

 • In augustus 2017 hebben we in Rotterdam onze derde locatie in gebruik genomen. Zo zijn op de centrumlocatie 2 groepen van het verpleegkundig kinderdagverblijf en 1 gemengde groep van het KDC/VKDV gevestigd. Aan de Gouvernestraat zijn twee groepen van het KDC gevestigd en aan de Oostzeedijk hebben we nu 1 groep voor het KDC. Daar kan een tweede groep gestart worden. De nieuwe locaties zijn kleinschalig en kindvriendelijk.

 • Op 1 juni 2017 werd in Den Haag de tweede CityKids vestiging op feestelijke wijze geopend door wethouder Saskia Bruines.

 • 23 sept 2016 ontvangt CityKids de Gouden Smiley. De Smiley is het kwaliteitskeurmerk vanuit het perspectief van kind en ouders dat inzicht geeft in de kindgerichtheid van de medische zorg. Het geeft aan dat de zorg voor het VKDV en KDC van CityKids, voldoet aan alle criteria die Stichting Kind en Ziekenhuis daaraan stelt. De Gouden Smiley staat voor excellente kindgerichte zorg.

 • De Heilige Familiekerk is aangekocht door Stichting Behoud van Heilige Familiekerk (SBvHF). De Stichting zal de kerk in zijn geheel samen met de pastorie woning volledig duurzaam restaureren en herinrichten opdat de Familiekerk voor de komende generaties behouden blijft en een nieuw mooie sociaal maatschappelijke bestemming kan krijgen. Op de website van de SBvHF kunt u de voortgang van de restauratie en herinrichting lezen.

 • 2016. CityKids maakt een grote groei door. Ouders en verwijzers weten ons te vinden, zijn zeer tevreden over de zorg en behandeling en deze mond-tot-mondreclame blijkt de groei te ondersteunen. CityKids gaat op zoek naar een nieuwe locatie, waar de uitbreiding gerealiseerd kan worden. De directie van CityKids kreeg een uniek object in Rotterdam aangeboden genaamd de “Familiekerk”.Het is een monumentaal pand gelegen in een woonwijk in het Liskwartier. CityKids heeft de ambitie om haar zorgaanbod uit te breiden in de Familiekerk met een zelfstandig behandelcentrum (ZBC) / kindergezondheidscentrum en een verpleegkundig kinderzorghuis waar 24 uurs zorg gegeven kan worden. In “de Pastorie”, behorende bij de Familiekerk, zullen appartementen worden gecreëerd waar jongvolwassenen tussen de 16 en 23 jaar oud met een verstandelijke beperking beschermd kunnen worden. Het verpleegkundig kinderdagverblijf en het Kinderdagcentrum zullen mee verhuizen naar de Familiekerk. De planning is dat dit najaar 2018 zal plaatsvinden.

 • 2015. CityKids is gecontracteerd bij de gemeente Rotterdam,  de BAR gemeenten en Capelle ad IJssel voor het leveren van zorg binnen het kader van de Jeugdwet.

 • 2014. Het ministerie van VWS heeft alle instellingen van Intensieve Kindzorg in kaart gebracht. Deze lijst wordt door het CIZ gehanteerd als leidraad bij de inzet van IKZ. De branche organisatie VGVK heeft gerealiseerd dat Zorgverzekeraars Nederland de VGVK leden onder de aandacht brengt bij de individuele verzekeraars, om op die wijze recht te doen aan de positionering van IKZ zorgorganisaties.  In juli 2014 en augustus 2014 doet CityKids mee met de aanbesteding voor een kavel bij WLZ  en een kavel bij de ZvW.
  Tot grote vreugde worden beide kavels door Achmea toegewezen. CityKids is voor de te leveren  ZIN ( zorg in natura) nu zelf hoofdaannemer en verdere groei kan zelfstandig gerealiseerd worden.

 • Op 3 juli brengt de Inspectie voor de Volksgezondheid (IGZ) een bezoek aan het verpleegkundig kinderdagverblijf van CityKids.
  Het bezoek van de IGZ had met name betrekking op het onderdeel Intensieve Kindzorg. De aanleiding van dit bezoek was de aanvraag van CityKids tot toelating op de lijst van gecertificeerde IKZ aanbieders van het ministerie van VWS. De Inspectie heeft naar aanleiding van dit bezoek een aantal verbetermaatregelen beschreven binnen een rapport. Deze verbeterpunten zijn voor 1 september 2014 aangeleverd bij IGZ. Naar aanleiding hiervan is het rapport herzien. Inmiddels maakt CityKids deel uit van de lijst gecertificeerde IKZ aanbieders van het ministerie VWS.

 • In mei 2014 wordt het HKZ certificaat behaald.

 • In januari 2014 treedt CityKids formeel toe tot de branche organisatie de VGVK (de Vereniging Gespecialiseerde Verpleegkundige Kindzorg).

 • 2013 / 2014. Er wordt achterhaald welke zorgorganisaties kunnen functioneren als hoofdaannemer voor het VP en het PV gedeelte met CityKids als onderaannemer. Thuiszorg Rotterdam en Zorgfront DH komen hierbij als mogelijke kandidaten naar voren. In december 2013 worden gesprekken met Thuiszorg Rotterdam gestart en de meerwaarde van een samenwerking wordt aan beide kanten gezien. Thuiszorg Rotterdam is actief als thuiszorg organisatie in de Intensieve Kindzorg, maar heeft geen mogelijkheid om zorgbehoeftige kinderen uit de thuissituatie binnen een kinderdagverblijf te plaatsen. CityKids heeft die mogelijkheid wel. Er is overeengekomen dat casussen waarbij beide partijen betrokken zijn, CityKids als onderaannemer van Thuiszorg Rotterdam zal fungeren. De samenwerking met Zorgfront DH geeft CityKids de mogelijkheid om als onderaannemer de geleverde MSVT zorg te declareren. In februari 2014 worden gesprekken met Pameijer gestart  om te onderzoeken of  het hoofdaannemerschap voor dagbehandeling groep, met Citykids als onderaannemer  vorm gegeven kan worden. De meerwaarde van samenwerking wordt aan beide kanten gezien. Pameijer is niet specifiek actief binnen de doelgroep 0 tot 6 jaar. Pameijer heeft echter geen ruimte in haar budget om dit door Citykids af te laten handelen als onderaannemer.Het zorgkantoor verleent zijn medewerking aan een verruiming van het budget van Pameijer om Citykids de kans te geven als onderaannemer te functioneren.

 • Tot op dat moment is er geen financiering gerealiseerd. CityKids wordt gefinancierd vanuit het renderende Kids Wonderworld. De cliënten die op dit moment in zorg zijn worden gefinancierd vanuit een PGB. CityKids realiseert verdere integratie van zorgverlening door een samenwerkingsverband aan te gaan met het centrum Fysiotherapie en Logopedie Rotterdam Centrum. Zij zijn in hetzelfde pand gehuisvest als CityKids.

 • September 2013 – het onderdeel Intensieve Kindzorg wordt binnen CityKids geïntroduceerd. Het Sophia Kinderziekenhuis neemt namelijk contact op met CityKids voor een cliënt van 1,5 jaar.  De moeder van het kind zou weer gaan werken en kon deze specialistische zorg niet uitbesteden aan een andere partij. Het kind is geïntegreerd binnen het dagprogramma van Kids Wonderworld met intensieve verpleegkundige zorg door de kinderverpleegkundige en pedagogische begeleiding door hbo-opgeleide pedagogen.

 • 2012 / 2013. Het veldonderzoek naar de doelgroepen is inmiddels van start. Bureau Mee Vroeghulp wordt bezocht, evenals afdeling Jeugdzorg en de GGD. Alle partijen juichen het initiatief toe. Zorginstelling Pameijer en diverse ziekenhuizen worden bezocht. Kinderartsen en transferverpleegkundigen geven eveneens aan dat deze doelgroep een bijzondere is en in voorkomende gevallen tussen wal en schip valt. Diverse medische dagverblijven, waaronder Rolykids (nu onderdeel van MUNDO) bevestigen dit beeld.

 • Het inrichten van de randvoorwaarden om te kunnen komen tot verantwoorde zorgverlening staan in de loop van 2012 centraal.
  De eisen aan de locatie voor een zorginstelling met dagopvang worden gevolgd. Een WTZi erkenning wordt aangevraagd en verkregen.
  Op 30 maart 2012 wordt de aanvraag hiervoor gelanceerd en uiteindelijk wordt deze op 24 augustus dat jaar verstrekt. CityKids valt bij de WTZi aanvraag onder een pilot van VWS rond transparantie eisen en dient een aanvullende verklaring af te geven. Onder meer wordt de samenstelling van het toezichthoudend orgaan goed afgewogen. Er blijken geen belemmeringen te zijn op dit vlak en CityKids is medio 2012 een toegelaten zorginstelling, op dat moment nog zonder cliënten.

 • Een kind van 3 jaar oud met een lichamelijke beperking vormt de directe aanleiding tot oprichting. Het kind heeft een verlamming aan het onderlichaam, maar functioneert verder goed. In verband met deze handicap werd het kind echter geplaatst in een dagverblijf met zeer zieke kinderen. Hierdoor liep de ontwikkeling van dit kind achter bij dat van gezonde leeftijdsgenoten. Door de plaatsing op de reguliere kinderdagopvang Kids Wonderworld, knapte het kind zienderogen op, met name door de interactie met gezonde kinderen. De gezonde kinderen zien de handicap van dit kind niet en behandelen het als een gelijke. Binnen drie maanden maakt het gehandicapte kind een ontwikkeling door die normaal gesproken een jaar zou kosten. Met vier jaar oud gaat het kind vervolgens naar een mytylschool, waar het zijn intrede doet in het schoolproces.
  CityKids bleek op basis van deze casuïstiek een levensvatbaar initiatief.

U heeft geen keuze gemaakt
U heeft uw naam niet ingevuld
U heeft uw e-maildres niet ingevuld
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
© 2019 CityKids