Skip to main content

Maatschappelijk jaarverslag

Met het maatschappelijk jaarverslag wil CityKids uitdrukking geven aan haar maatschappelijke positie en op transparante wijze verantwoording afleggen over het gevoerde beleid en beheer.

In het maatschappelijk verslag brengen wij u op de hoogte van de zorg die CityKids aan haar cliënten heeft geboden. Zorg die in nauwe samenwerking met elkaar gerealiseerd is door onze zeer gemotiveerde zorgprofessionals, stagiaires en vrijwilligers. Onze organisatie is ingericht om de cliënten en hun ouders zo optimaal mogelijk de gewenste zorg en dienstverlening te bieden.