Skip to main content

Ontdekkingscentrum

De focus ligt bij deze doelgroep niet op ontwikkelen, maar op ontdekken. Het ontdekken van je eigen gevoel, je eigen behoeften en je eigen krachten.

Het ontdekkingscentrum is er voor kinderen met een ernstige verstandelijke/meervoudige beperking. Binnen deze groep kinderen met een verstandelijke beperking (VB) is er een specifieke en bijzondere groep, kinderen met een ernstig meervoudige beperking (EMB).

Bij het ontdekkingscentrum is de geboden behandeling gericht op het zo zelfstandig mogelijk leren leven. De doelen zijn daarbij ook gericht op de beleving van het kind en het goed in zijn/haar vel zitten. Het welbevinden van het kind staat voorop. Het netwerk is een belangrijk onderdeel van het leven van het kind en wordt dan ook actief betrokken bij de behandeling. CityKids biedt een veilige omgeving waarbij kinderen zichzelf leren ontdekken en zichzelf kunnen zijn.

Om kinderen in zorg bij CityKids de juiste en kwalitatief goede behandeling en begeleiding te kunnen bieden, wordt er gewerkt middels de inzet van verschillende methodieken. De ingezette methodiek wordt afgestemd op de doelgroep om zo bij te kunnen dragen aan een positieve ontwikkeling.

Ongeldige invoer