Skip to main content

Links

CityKids is een organisatie die naar de toekomst kijkt en zoekt naar kansen om de zorgverlening te verbeteren. Dat doen we door samen te werken met andere zorgverleners.

BINKZ header website

De Branchevereniging voor INtegrale KindZorg (BINKZ) is in juli 2018 opgericht door de Branchevereniging Gespecialiseerde Kindzorg (VGVK) en de Branchevereniging Medische Specialistische Kindzorg Thuis (BMKT).

BINKZ wil van nu af aan dé vereniging zijn van organisaties, die zich inzetten voor de introductie van Integrale Kindzorg. De huidige leden hebben zich gespecialiseerd in de verpleegkundige kindzorg buiten het ziekenhuis. De vereniging BINKZ is opgericht om de belangen van haar leden te behartigen en om de kennis omtrent de zorg voor het (ernstig) zieke kind te ontwikkelen en te delen door te streven naar de invoering van Integrale Kindzorg (MKS).

Integrale Kindzorg kent drie soorten diensten en daartoe kent BINKZ drie secties:

  • verpleegkundige kinderdagverblijven
  • kinderthuiszorg
  • verpleegkundige kinderzorghuizen

De leden kunnen meerdere soorten kindzorg leveren.

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is er voor alle ouders en opvoeders die vragen hebben over de opvoeding, het opgroeien of de gezondheid van hun kind.Voor informatie, hulp, advies en ondersteuning kunt u terecht bij het CJG bij jou u de buurt.

https://www.opvoeden.nl/


Logopedie Rotterdam Centrum is gevestigd in het centrum van Rotterdam. Onze logopedische hulp in Logopedie Rotterdam Centrum bestaat uit logopedisch onderzoek, het geven van adviezen & voorlichting, het stellen van indicaties en het behandelen van problemen op het gebied van de spraak/taalontwikkeling en de algehele communicatie, maar ook op het gebied van eten/drinken. 

https://www.logopedie-rotterdam.nl/


Bij Fysiotherapie Rotterdam Centrum werken fysiotherapeuten, manueel therapeuten (ook voor kinderen), kinderfysiotherapeuten, bekkenfysiotherapeuten en logopedisten samen. Dit brede aanbod heeft als grote voordeel dat wij u zo nodig binnenshuis doorverwijzen! http://www.fysiorc.nl/fysiotherapie/
Passend Primair Onderwijs (PPO) Rotterdam is een samenwerkingsverband voor passend onderwijs. Wij hebben als doel om nog beter, efficiënter en passender primair onderwijs te geven aan alle kinderen in de stad Rotterdam. PPO Rotterdam wil passende ondersteuning bieden aan de Rotterdamse kinderen, hun leerkrachten en de basisscholen. Dat doen we door arrangementen aan te bieden die kinderen vooruit helpen, door leerkrachten te professionaliseren en door scholen te ondersteunen bij hun verantwoordelijkheden in het kader van de Wet passend onderwijs.http://www.pporotterdam.nl/
  Kind en Ziekenhuis is dé patiënten- en consumentenorganisatie voor kinderen in de medische zorg. De stichting bevordert al bijna 40 jaar kindgerichte medische zorg vanuit het perspectief van kind en ouders in het ziekenhuis, thuis of elders. Dit is zorg waarbij rekening wordt gehouden met de specifieke behoeften van kinderen, zoals het serieus nemen van angst en stress en het zoveel mogelijk voorkomen van pijn.  Kind & Ziekenhuis behartigt de belangen van al deze kinderen en hun (aanstaande) ouders en geeft informatie en advies. De Kinderstem en daarmee de rechten van het kind vertegenwoordigen wij vanuit de visie Handvest Kind & Ziekenhuis en Kind & Zorghttps://www.kindenziekenhuis.nl/
Integrale Vroeghulp biedt ondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen met een ontwikkelingsachterstand of gedragsproblemen. Bij Integrale Vroeghulp werken een aantal van deze organisaties (zoals MEE, kinderrevalidatie en kinderdagcentra) samen. Juíst die samenwerking maakt Integrale Vroeghulp zo waardevol. Ieder brengt zijn of haar eigen deskundigheid mee; er wordt van alle kanten naar uw situatie gekeken. U vindt er een luisterend oor en uw vragen worden snel, gericht en doeltreffend beantwoord.http://www.integralevroeghulp.nl/ouders/
Stichting PAL Kinderpalliatieve zorg is zorg voor kinderen die een levensduur verkortende of levensbedreigende aandoening hebben. In Nederland hebben jaarlijks 5.000 tot 7.000 ernstig zieke kinderen en hun gezinnen behoefte aan palliatieve zorg. Hiervan zijn in 2012 1.490 kinderen overleden. Stichitng PAL staat achter deze kinderen en hun gezinnen en zet zich in voor betere kinderpalliatieve zorg. In de moeilijke fase van diagnose tot overlijden is het van groot belang dat een kind en zijn of haar gezin de best mogelijke zorg krijgt. Het is zorg aan gezinnen die alle zeilen bij moeten zetten om er ‘het beste van te maken’. Kinderpalliatieve zorg heeft namelijk een grote impact op alle betrokkenen: op het zieke kind en zijn of haar gezin, familie, vrienden, buren, school en de rest van de omgeving. Het overlijden van een kind raakt de meest existentiële angst van alle betrokkenen. Ook betrokken zorgverleners zoals de huisarts, de thuiszorgverpleegkundige en de talloze professionals daaromheen zowel binnen als buiten het ziekenhuis krijgen hiermee te maken. http://www.kinderpalliatief.nl/
  Rijndam Kinderrevalidatie is er voor kinderen en jongeren die door allerlei oorzaken moeilijkheden hebben met bewegen. Bijvoorbeeld door een spierziekte, een aandoening van het zenuwstelsel of een ongeluk. De beperkingen kunnen ernstig zijn of mild. Soms heeft een kind naast deze motorische problemen nog andere beperkingen, zoals een spraak-, eet-, gedrags- of geheugenstoornis. Het behandelteam werkt vanuit een bevlogen doel: “de beste en vernieuwend willen zijn op inhoud en een goede begeleider in het ontwikkelen van zelfstandigheid en mogelijkheden van het kind.” Samen met ouders of verzorgers en een team professionele behandelaren helpen we uw kind beter om te gaan met zijn beperkingen of die zo mogelijk te overwinnen. https://www.rijndam.nl/
 

Namens de Hogeschool Rotterdam gaan studenten van verschillende disciplines, binnen de minor+ Zorg Slimmer Beter, een samenwerking aan met CityKids. Studenten van de opleidingen Logopedie, Gezondheidszorgtechnologie, Ergotherapie, Fysiotherapie, en Human Technology, zullen samen aan de slag gaan om tot innovatieve ideeën te komen voor de Familiekerk. Zij gaan zich tot eind januari focussen op de dagbesteding voor de jongeren in De Pastorie, de inrichting van het spreekuurcarrousel, en veiligheid. https://www.hogeschoolrotterdam.nl/