Missie en Visie

Onze missie

Het bieden van kwalitatief hoogwaardige zorg en behandeling aan kinderen met een beperking en /of een verpleegkundige zorgvraag. We richten ons daarbij op het creëren van een veilige en warme omgeving waarin kinderen maximaal de kans krijgen zich te ontwikkelen. Daardoor kunnen zij later hun eigen leven zoveel mogelijk zelf vormgeven en meedoen in de maatschappij.

Onze visie

CityKids heeft de overtuiging dat kinderen met een beperking en/of verpleegkundige zorgvraag, het recht hebben op een volwaardige plaats in de samenleving. In samenwerking met elkaar en onze omgeving bieden wij kinderen met een beperking en/of een verpleegkundige zorgvraag, aantoonbaar de beste zorg. 

Wij zorgen dat wij op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen en technieken in de zorg van onze doelgroep. We zoeken voortdurend naar nieuwe manieren om de leefwereld van de kinderen kleurrijker te maken. Daarbij houden wij niet alleen rekening met de mogelijkheden en rechten van de kinderen en hun ouders, maar ook met hun beperkingen en plichten. Wij investeren in de ontwikkeling en opleiding van onze medewerkers, omdat het altijd nóg beter kan. De kinderen bieden wij deze zorg in een gastvrije en kindgerichte omgeving. Om dit te realiseren werken wij samen met de kinderen en hun families, sociale netwerk en andere organisaties, binnen en buiten de zorg. Wij stimuleren onze medewerkers hoogwaardige en kindgerichte zorg te verlenen door het bieden van een professioneel en prettig werkklimaat.

Onze kernwaarden

Respectvolle benadering 
Kinderen worden respectvol benaderd vanuit de eigen belevingswereld. De fysieke en psychische integriteit wordt gewaarborgd binnen onze behandeling. Binnen CityKids wordt naar elkaar geluisterd, we nemen elkaar serieus en we gaan in op vragen en signalen van de kinderen en ouders. Wij behandelen iedereen gelijkwaardig.

Individuele benadering 
Ieder mens is uniek. Door middel van een deskundig en multidisciplinair team bieden wij zorg die volledig aansluit op de behoeften van elk kind en de ouders. Op deze manier kunnen wij de ontwikkeling van de kinderen met een zorgvraag op effectieve en efficiënte wijze ondersteunen. Ouders worden betrokken bij het opstellen en uitvoeren van het pedagogisch behandelplan en verpleegkundig zorgplan. Daarnaast worden zij begeleid en ondersteund bij de zorg van het kind.

Ruimtelijke benadering 
We gaan ervan uit dat omgevingsfactoren van invloed zijn op de ontwikkeling van het kind. De inrichting van onze locaties is aangepast aan kinderen met een zorgvraag en toegankelijk en veilig voor deze kinderen. We zorgen voor ruimten waar creatieve activiteiten plaats kunnen vinden met als doel het opdoen van nieuwe ervaringen. Deze nieuwe ervaringen stimuleren de ontwikkeling van kinderen met een zorgvraag.

Positieve benadering
Een positief zelfbeeld is de basis van de gehele ontwikkeling. Om deze reden is het belangrijk, om te signaleren wat een kind aan begeleiding/behandeling nodig heeft. Een positieve benadering in de communicatie en begeleiding zorgt voor een gevoel van veiligheid, vertrouwen en ruimte. Hierdoor worden kinderen met een zorgvraag gestimuleerd te groeien naar zelfstandigheid en verantwoordelijkheid binnen de grenzen van de beperking of ziekte. Tevens leren ze hiermee respect te hebben voor elkaar, de omgeving en zichzelf.

U heeft geen keuze gemaakt
U heeft uw naam niet ingevuld
U heeft uw e-maildres niet ingevuld
Ongeldige invoer
U heeft uw woonplaats niet ingevuld.
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
© 2019 CityKids