Klachtenprocedure

Bij CityKids staat kwaliteit en hoogwaardige zorg centraal. Toch kan het wel eens voorkomen dat u ergens niet tevreden over bent. Wij gaan daar graag met u over in gesprek. 

Bij CityKids staat deskundige, hoogwaardige en gespecialiseerde zorg voor uw kind en de jongeren in "De Pastorie" centraal. Heeft u een klacht of bent u niet helemaal tevreden, laat het ons dan weten. Een gesprek tussen de betrokken personen helpt onvrede meestal snel de wereld uit. Maar soms is dat niet voldoende.

Ouders, cliënten en/of wettelijke vertegenwoordigers kunnen hun klacht kenbaar maken door middel van een klachtenformulier dat verkrijgbaar is op de locatie. Ook is het mogelijk om het klachtenformulier te downloaden via de link onderaan deze pagina.

Een klacht kan over van alles gaan, over een verschil van mening over de verzorging of over de bejegening door medewerkers. CityKids streeft ernaar om goede zorg te bieden en kinderen een veilige en vertrouwde plek te bieden. Bij het verlenen van goede zorg past ook een goede omgang met klachten.

Deze regeling voldoet aan de regels die in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en in de Jeugdwet zijn opgenomen. Belangrijk hierbij is dat klachten van onze cliënten zorgvuldig en bij voorkeur zo laagdrempelig en effectief mogelijk worden afgewikkeld. CityKids wil graag leren van klachten en incidenten om zo de zorg te kunnen verbeteren.

Contact
Heeft u vragen over de mogelijkheden om een klacht in te dienen? Wilt u advies of ondersteuning? Lees dan de klachtenregeling en/of neem contact met ons op.

Download hier de klachtenregeling en het klachtenformulier.

U heeft geen keuze gemaakt
U heeft uw naam niet ingevuld
U heeft uw e-maildres niet ingevuld
Ongeldige invoer
U heeft uw woonplaats niet ingevuld.
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
© 2019 CityKids