Skip to main content

Klachtenprocedure

Bij CityKids staat kwaliteit en hoogwaardige zorg centraal. Toch kan het wel eens voorkomen dat u ergens niet tevreden over bent. Wij gaan daar graag met u over in gesprek. 

CityKids vindt het belangrijk dat klachten zorgvuldig en bij voorkeur zo laagdrempelig en effectief mogelijk worden afgewikkeld. CityKids wil graag leren van klachten en incidenten om zo de zorg te kunnen verbeteren. We stellen het dus op prijs als u een klacht met ons deelt. Want dan kunnen we er iets aan doen.

Klachtenregeling
Onze voorkeur gaat ernaar uit dat als u een klacht heeft, u deze als eerste bespreekbaar maakt bij de direct betrokkene of, indien gewenst, met zijn of haar leidinggevende. Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing, dan kunt u uw klacht indienen bij de directie via onderstaand klachtenformulier.

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer

Mocht interne klachtafhandeling niet leiden tot een juiste oplossing, dan kunt u  - zonder tussenkomst van CityKids en zonder kosten – contact opnemen met de externe klachtenfunctionaris, externe klachtencommissie of de geschillencommissie. De contactgegevens staan in de klachtenregeling vermeld. U kunt de klachtenregeling hieronder downloaden.

ONLINE KLACHTENREGELING

De jaarverslagen van de externe klachtenfunctionaris, externe klachtencommissie of de geschillencommissie staan hieronder vermeld.