Skip to main content

Over CityKids

CityKids biedt verschillende vormen van zorg en behandeling aan kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar met een ontwikkelings- of verpleegkundige zorgvraag.

Vergroten van de zelfredzaamheid van het kind
CityKids richt zich op het vergroten van de zelfredzaamheid van het kind, zodat het kind binnen zijn of haar mogelijkheden kan opgroeien. CityKids biedt een veilige kindgerichte omgeving waar met behulp van professionele kinderverpleegkundige zorg en (ortho)pedagogische begeleiding gewerkt kan worden aan het optimaliseren van de lichamelijke, sociaal-emotionele, cognitieve en motorische ontwikkeling van het kind. 

Aanleren van sociale vaardigheden
De huidige maatschappij wordt individualistischer en de nadruk komt steeds meer te liggen op zelf doen en eigen initiatief van het kind. CityKids richt zich op het aanleren van sociale vaardigheden en vergroten van de zelfredzaamheid binnen een gestructureerd dagprogramma. Dit gebeurt spelenderwijs, waarbij de kinderen steeds meer uitgedaagd worden om binnen hun kunnen, hun vaardigheden te vergroten en weerbaar te worden. 

Ervaringsgericht leren
CityKids zet zich in voor het vergroten van de kansen van de kinderen op alle levensgebieden. Ervaringsgericht leren is een belangrijk uitgangspunt van CityKids. Kinderen krijgen de ruimte om te ontdekken en spelenderwijs vaardigheden te leren. Door middel van ontwikkelingsgerichte activiteiten wordt de gehele ontwikkeling van het kind gestimuleerd.

CityKids bestaat al 10 jaar!

Een bijzondere mijlpaal, want in 10 jaar tijd is CityKids uitgegroeid tot een bloeiende organisatie. Al 10 jaar lang maakt CityKids een enorm verschil in het leven van kwetsbare kinderen en jongvolwassenen tot 23 jaar met een beperking en/of een verpleegkundige zorgvraag. Ter gelegenheid van ons 10 jarig jubileum is een prachtige video gemaakt.