• home
  • Over CityKids

Over CityKids

CityKids is een Medisch Kindzorg Instelling met de volgende specialiteiten, namelijk

 Maak kennis met CityKids en wat ouders ervaren hebben over de zorg vanCityKids. Kijk dan even naar de video. 

CityKids richt zich op het vergroten van de zelfredzaamheid van het kind, zodat het kind binnen zijn en haar mogelijkheden kan opgroeien. De beschikbaarheid van gespecialiseerde verpleegtechnische zorg, de orthopedagogische begeleiding en de intensieve samenwerking met kinderfysiotherapeuten  en (pre)logopedisten, o.a. aangesloten bij Fysiotherapie Rotterdam Centrum en Logopedie Rotterdam Centrum, hoort daarbij. Bij de kinderen die verpleegkundige zorg krijgen bij CityKids dient hun ontwikkeling optimaal gestimuleerd te worden binnen een veilig klimaat en kindgerichte omgeving en middelen. 

De huidige maatschappij wordt individualistischer, waarbij er meer nadruk ligt op wat het kind zelf kan. CityKids speelt een grote rol bij het ontwikkelen van lichamelijke groei en het opdoen van sociale vaardigheden. Het aanleren van sociale vaardigheden en vergroten van de zelfredzaamheid komt terug binnen het gestructureerde dagprogramma. Dit gebeurt spelenderwijs, waarbij de kinderen steeds meer uitgedaagd worden binnen hun kunnen hun vaardigheden te vergroten. 

CityKids zet zich in voor het vergroten van de kansen van de kinderen op alle levens-gebieden. Ervaringsgericht leren is een belangrijk uitgangspunt van CityKids. Kinderen krijgen de ruimte om te ontdekken en spelenderwijs vaardigheden te leren. Door middel van ontwikkelings-gerichte activiteiten wordt de gehele ontwikkeling van het kind gestimuleerd.

Verzorgingsgebied

U heeft geen keuze gemaakt
U heeft uw naam niet ingevuld
U heeft uw e-maildres niet ingevuld
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
© 2019 CityKids