Skip to main content

0-14 jaar

Verpleegkundig Centrum

Het verpleegkundig centrum is er voor kinderen van 0 tot 6 jaar met een intensieve zorgvraag, voortkomend uit een ernstig verstandelijke beperking, door chronische ziekte of intensieve medische behandelingen.

Ontwikkelcentrum

Het ontwikkelcentrum van CityKids biedt een veilige omgeving waar met behulp van een duidelijk structuur gewerkt wordt aan de ontwikkeling van het kind.

Ontdekkingscentrum

Het ontdekkingscentrum is er voor kinderen met een ernstige verstandelijke beperking.
Binnen de groep kinderen met een verstandelijke beperking (VB) is er een specifieke en bijzondere groep van kinderen met een ernstig meervoudige beperking (EMB).

Gezinsondersteuning

CityKids biedt ook ambulante gezinsondersteuning in de thuissituatie aan gezinnen met een kind met een somatische aandoening, psychiatrische stoornis, ontwikkelingsachterstand, gedragsstoornis, en/of verstandelijke/meervoudige beperking.

24-uurs (Kinderthuis)zorg

Op verzoek van ouders kunnen onze kinderverpleegkundigen en pedagogen ook 24-uurs (kinderthuis)zorg bieden. Hierbij gaat het vaak om kinderen die bekend zijn op ons verpleegkundig kinderdagverblijf.

Ongeldige invoer