Skip to main content

Meldcode

CityKids is aangesloten op de meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling.

Een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals goed te reageren bij signalen van dit soort geweld. Sinds 1 juli 2013 zijn beroepskrachten verplicht zo’n meldcode te gebruiken bij vermoedens van geweld in huiselijke kring. Alle medewerkers van CityKids hebben de opleiding voor Meldcode huiselijk geweld digitaal gevolgd en zijn in staat de opleiding in de praktijk toe te passen.

Aandachtsfunctionaris
Bij CityKids hebben wij inmiddels een aantal aandachtsfunctionarissen die vanuit diverse locaties werken. Zij zijn het aanspreekpunt binnen CityKids voor zowel medewerkers als ouders. Zij coördineren de uitvoering van de meldcode, ondersteunen de medewerkers bij het signaleren en rapporteren van zorgen en het voeren van gesprekken. De aandachtsfunctionaris is ook verantwoordelijk voor een zorgvuldige omgang met de privacy van het betreffende gezin.

Mocht u als ouder vragen hebben dan kunt u telefonisch contact opnemen via 010-4673105.