Skip to main content

Kwaliteit

Bij CityKids geloven wij dat zorg altijd beter kan. Wij investeren dan ook continu in de ontwikkeling van onze medewerkers en de kwaliteit van onze dienstverlening.

CityKids bewaakt de kwaliteit van zorg op verscheidene manieren.

  • CityKids voldoet aan alle verplichte kwaliteitseisen gesteld door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). In verband met onze kwetsbare doelgroep wil CityKids graag dat cliënten het Rijksvaccinatie programma volgen.
  • CityKids is HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) gecertificeerd. Ons kwaliteitsmanagementsysteem voldoet aan de HKZ-normen.
  • CityKids is lid van de Branchevereniging Integrale KindZorg (BINKZ)
  • Conform wet en regelgeving inventariseert CityKids jaarlijks de risico’s op het gebied van gezondheid en veiligheid. Er wordt hierbij bekeken in hoeverre de werkwijze, ruimten, materialen en ons beleid de gezondheid en veiligheid van de kinderen en medewerkers beschermen en risico’s inperken.

Door de integrale aanpak van CityKids heeft het kind de mogelijkheid om zich onder ideale omstandigheden te ontwikkelen en hebben de ouders een eenduidig aanspreekpunt in de begeleiding en de ontwikkeling van hun kind. Door het bieden van kwalitatief hoogstaande behandeling zien wij kinderen zichzelf aantoonbaar ontwikkelen en merken wij dat de ouders zich beter vinden in hun rol als mantelzorger. CityKids is in staat om houvast te bieden aan zowel ouders als kind. Dit bevordert de zelfredzaamheid van de ouders en komt daarmee de ontwikkeling van het kind ook buiten de behandelingstijd om ten goede.