Skip to main content

Meer over De Pastorie

De Pastorie heeft zich als doel gesteld om de jongeren middels een cliëntgerichte, competentie geleide aanpak naar zelfstandigheid te begeleiden. 

Missie

Door met oog voor mens en maatschappij te werken, een intensieve inzet op ontwikkelingsmogelijkheden, oplossingsgericht denken en een systeemgerichte aanpak de kansen van kwetsbare jongeren te vergroten.

Visie

De Pastorie is een kleinschalige woongroep die zorg en begeleiding biedt aan jongens bekend met een licht verstandelijke beperking en/of een autisme spectrum stoornis in de leeftijd van 16 tot 23 jaar. De Pastorie bevindt zich in de stedelijke omgeving en streeft ernaar om van deze uitdaging een kans te maken. In zijn gehele bestaan heeft de Pastorie zich als doel gesteld om de jongeren middels een cliëntgerichte, competentie geleide aanpak naar zelfstandigheid te begeleiden. Steeds weer lerende van de ervaringen die het werk oplevert trachten wij ons door te ontwikkelen tot een organisatie waar intensief wordt ingezet op de ontwikkeling van de bewoners. Onze kernwaarden hierbij zijn:

  • Hard werken, samen met de bewoner voor hun toekomst.
  • Doen wat we zeggen en zeggen wat we doen. Het liefst iets meer, het liefst iets eerder.
  • Functioneren als spiegel van de maatschappij.

Doelstelling

Met oog voor de diversiteit en denkend in mogelijkheden en ontwikkelingen trainen wij naar zelfstandigheid. Door intensieve inzet op mogelijkheden en acceptatie van het onmogelijke trachten wij een ieder op te voeden naar zijn eigen kunnen om zo de kans op maatschappelijke integratie te vergroten. Hierbij maken we gebruik van mogelijkheden uit de stedelijke omgeving, landelijke expert teams voor behandeling en zijn wij ons bewust dat uitstroom naar zelfstandigheid niet voor een ieder haalbaar is. Daarom stellen wij als doel om binnen een termijn van 5 jaar zo veel mogelijk tot ontwikkeling te komen om op basis van de training een goed onderbouwd advies af te kunnen geven. Dit advies kan bestaan uit een uitstroomtraject naar een begeleide of beschermde vervolgsetting of meer richting zelfstandigheid.

Werkwijze

In de basis gaan wij er bij de Pastorie vanuit dat iedereen anders is en elk mens een op maat gemaakte begeleidingslijn verdiend. Toch blijkt de meerwaarde van methodisch handelen lovend, dit komt de kwaliteit van zorg ten goede. De methoden waar de Pastorie zich mee identificeert zijn: Triple-C, Geweldloos Verzet en Geef Me De 5. Voor meer inhoudelijke informatie over de methodieken verwijzen wij u graag naar de [Handige links] in het keuzemenu.

Ondersteunend aan de methodieken werken wij met competentielijsten, een handige tool om inzichtelijk te maken welke vaardigheden behorend bij zelfstandigheid al zijn behaald en welke (nog) niet. Dit helpt de persoonlijk begeleider om samen met jou je doelen scherp te krijgen. Vrijwel direct al, aan de start, vul je samen met je persoonlijke begeleider de eerste keer een competentie lijst in. De lijst vormt dan samen met de vragen die je zelf hebt input voor de doelen in je zorgplan. Zowel de competentielijsten als het zorgplan worden tweemaal per jaar geëvalueerd. Dit betekent dus dat je iedere drie maanden kijkt hoe het gaat met je doelen en wat je kan doen om nog meer uit je begeleiding te halen. Uiteraard zal je ook geregeld tijdens mentorgesprekken bespreken hoe het gaat met je doelen.

Indien u meer informatie wilt over de wijze van financiering, verzoek ik u contact op te nemen met de afdeling indicatiebeheer: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

29 mei 2019: feestelijke opening van de Pastorie door Johnny de Mol

Na 1 ½ jaar restaureren, verbouwen en inrichten hebben we met elkaar gevierd dat dit nieuwe beschermd wooninitiatief open is voor jongens in de (instroom)leeftijd van 16 tot 25 jaar met een licht verstandelijke beperking en of autisme.

Een nieuw thuis, midden in de wijk, waar sociale ondernemers en vrijwilligers betrokken worden bij de dagbesteding. Zo kunnen de jongeren meedoen en zich echt thuis voelen.

Stichting Kruimeltje heeft met haar donateurs de volledige inrichting voor elkaar gekregen! Hier zijn we al onze donateurs, sociale ondernemers en vrijwilligers enorm dankbaar voor.

Een intensieve samenwerking tussen Stichting Behoud Heilige Familiekerk en Medisch Kindzorg Instelling CityKids.

De Pastorie is het eerste gedeelte van het totale herbestemmingsproject en transformatie van de al jaren leegstaande kerk naar  een geïntegreerd kindzorgcentrum voor het chronisch zieke kind.

Op woensdag 29 mei 2019 heeft Johnny de Mol De Pastorie officieel geopend. We hebben gevierd dat het huis er staat en de jongens een nieuw leven kunnen opbouwen! Lees hier het persbericht.

Ongeldige invoer