Skip to main content

SISA en De Verwijsindex

Het doel van SISA is eraan bijdragen dat alle kinderen/jongeren van 0 tot en met 23 jaar zich optimaal kunnen ontplooien.

CityKids is aangesloten bij SISA en De Verwijsindex. Dit zijn digitale systemen waarin professionals een signaal kunnen afgeven voor kinderen/jeugdigen (0-23 jaar) waar zij bij betrokken zijn. Het systeem zorgt ervoor dat alle betrokken professionals zichtbaar zijn voor elkaar. Daardoor kunnen zij goed samenwerken en krijgt het kind of de jeugdige de begeleiding die hij of zij nodig heeft. De professionals informeren ouders/verzorgers en/of de jeugdige (vanaf 12 jaar) als zij een signaal in één van beide systemen willen afgeven.

Voor meer informatie kunt u terecht op:
Regio Rijnmond incl. Zuid-Hollandse eilanden: https://sisa.rotterdam.nl/
Regio Haaglanden: https://www.verwijsindexhaaglanden.nl/