SISA

SISA staat voor SIgnaleren en SAmenwerken.
Het is ook het  SamenwerkingsInstrument 
Sluitende Aanpak.

CityKids is aangesloten bij SISA, het informatiesysteem waarin professionals kunnen aangeven dat zij betrokken zijn bij een kind/jongere van 0 tot 23 jaar. Op deze manier kunnen professionals met elkaar afstemmen om de best mogelijke begeleiding te bieden. In SISA staat geen inhoud, geen dossier. Een professional signaleert dat hij of zij betrokken is, niet waarom! Met SISA wordt alleen maar bijgehouden of er meerdere professionals op hetzelfde moment bij hetzelfde kind of dezelfde jongere betrokken zijn.

Via SISA werken organisaties, die met jongeren/kinderen werken, nauw samen. Met elkaar vormen ze een sluitend netwerk om de kinderen/jongeren die risico’s lopen of problemen hebben te signaleren en te begeleiden. Voor iedereen die met (risico-)jeugd te maken heeft, is SISA een belangrijk gereedschap. SISA richt zich op alle instellingen, organisaties en gemeentelijke diensten die de betreffende kinderen/jongeren en eventueel hun gezinnen via een op maat gesneden traject ondersteuning bieden en begeleiden. Door vroegtijdig te signaleren en begeleiding te bieden kan vaak erger worden voorkomen.

Informatie verkregen van http://www.sisa.rotterdam.nl/

U heeft geen keuze gemaakt
U heeft uw naam niet ingevuld
U heeft uw e-maildres niet ingevuld
Ongeldige invoer
U heeft uw woonplaats niet ingevuld.
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
© 2019 CityKids