Skip to main content

Kinderfysiotherapie

Elk kind is uniek en verdient de beste zorg. Voor ons is dat maatwerk met maar één doel: optimale ontwikkeling van ieder kind.

Bij kinderen met een medische zorgvraag is er vaak sprake van een verstoorde motorische ontwikkeling. Voor deze kinderen is het belangrijk te leren omgaan met hun beperkte mogelijkheden en te leren op een aangepaste manier toch optimaal te bewegen.

CityKids werkt samen met lokale kinderfysiotherapeuten die gespecialiseerd zijn in het onderzoeken en begeleiden van kinderen met een medische beperking en/of verstoorde motorische ontwikkeling.

CityKids is er ook om u als ouders te ontzorgen
CityKids kijkt naar de behoeften van het kind en ondersteunt de ouders. Als uw kind fysiotherapie nodig heeft, dan kunt u dit overleggen met de teamleider op de locatie. Op een aantal locaties werken wij samen met een lokale kinderfysiotherapiepraktijk.  

U heeft geen keuze gemaakt
U heeft uw naam niet ingevuld
U heeft uw e-maildres niet ingevuld
U heeft uw telefoonnummer niet ingevuld
Gegevens jeugdige:
U heeft geen naam ingevuld
Ongeldige invoer
U heeft uw adres niet ingevuld.
U heeft uw postcode niet ingevuld.
U heeft uw woonplaats niet gekozen.
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer

Let op!

Conform het beleid van CityKids kan deze aanmelding niet worden hervat in verband met het niet volgen van het rijksvaccinatieprogramma.

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
U bent niet akkoord gegaan
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer