Ouderportaal

Met dit hoofdstuk willen we u graag op de hoogte houden van al het nieuws en activiteiten die voor u als ouder van belang kunnen zijn.

Update CityKids afgelopen weken en aanpassing RIVM richtlijnen 

Rotterdam, 23 juni 2020

Beste ouders / verzorgers,

Weer even een korte update van CityKids van de afgelopen weken.

Ondanks dat we nog steeds te maken hebben met de beperkende maatregelen i.v.m. Corona is bij CityKids de structuur en de regelmaat voor de kinderen teruggekeerd. Op alle locaties zijn vrijwel alle kinderen weer aanwezig. De kinderen worden gebracht en gehaald door u of door onze taxichauffeurs en we houden ons allemaal, als volwassenen, aan de 1,5 meter regel. Dat gaat allemaal naar wens en daar zijn we inmiddels ook aan gewend.

Aanstaande donderdag 25 juni om 15:00 uur is de in gebruik name van CityKids Blessing in Zuidland. We zijn heel blij dat de heer Wouter Struijk, wethouder voor jeugd, onderwijs, armoedebeleid, volksgezondheid, emancipatie, dienstverlening en ICT van de gemeente Nissewaard, CityKids Blessing officieel in gebruik wil stellen. CityKids kan door deze vestiging ook het gebied van de Zuid-Hollandse eilanden voorzien van Medische kindzorg. We starten daar half juli, zodra het hele team compleet en ingewerkt is.

In Den Haag zijn we druk met de inrichting van de Boylestraat, een nieuwe vestiging in Den Haag. De vestiging aan het Jonckbloetplein werd te klein om goede zorg te kunnen bieden aan de kinderen. Er moest meer ruimte komen om ook de oudere kinderen van goede zorg te kunnen voorzien. Waardoor ook de vestiging aan het Jonckbloetplein nog meer ruimte krijgt voor de zorg aan de jongere kinderen. We zijn blij dat we dit pand hebben kunnen betrekken en, na een verbouwing en aanpassing van het pand en de lokalen in de Boylestraat, zijn we zover dat we daar per 1 juli kunnen starten.

Ook in Capelle is er een verhuizing, zodat we meer ruimte krijgen voor een optimale ontwikkeling van uw kinderen die ook ouder en groter worden. De kinderen van groep Lollifant verhuizen naar de Gouvernestraat in Rotterdam. Een ander voordeel voor deze oudere kinderen is dat ze een directe verbinding hebben meteen met de aangrenzende tuin en het nabijgelegen park. Meer bewegingsvrijheid, ruimte en rust voor de kinderen wat allemaal voordelen zijn t.o.v. de huidige locatie. De locatie is niet nieuw voor de kinderen, anderhalf jaar geleden zaten zij ook al op deze locatie.  De kinderen zullen vanaf maandag 29 juni  2020 starten op hun nieuwe locatie. Het vaste team voor uw kinderen met bekende gezichten, de pedagogisch medewerkers, verhuizen uiteraard mee naar deze locatie.

Door het mooie weer van de afgelopen tijd hebben de kinderen op de meeste vestigingen heerlijk buiten kunnen spelen, alhoewel het de laatste dagen weer erg is gaan regenen, maar voor die tijd hebben ze zich kostelijk buiten kunnen vermaken. Heerlijk buiten fietsen, in de zandbak en natuurlijk, zoals in Barendrecht, op de schommels.

In Capelle is er een nieuwe water sproeier voor in de tuin! Deze sproeier zorgt voor leuke waterstralen waar de kinderen fijn door heen kunnen rennen! Zeker tijdens de warme dagen zorgt dit voor veel plezier. Daar zullen de kinderen de aankomende week ook veel plezier van hebben.

In Barendrecht zijn de kinderen aan de slag gegaan met het thema lichaam. De pedagogen hebben leuke en afwisselende activiteiten bij dit thema bedacht. In Capelle zijn nieuw spel- en ontwikkelingsmaterialen geleverd! Gesponsord door Fonds Kind & Handicap, Van Cappellen Stichting en Fonds 1818, heel erg bedankt.

Op de locatie Capelle, bij groep Iejoor, is een nieuw project gestart, leerrecht. Een samenwerking van CityKids, Horizon, Educé, en de Gemeente Capelle aan den IJssel. We komen op dit project leergroep uitgebreid terug begin juli met een uitleg en beschrijving van dit project.

CityKids blijft in beweging en ontwikkeling zodat we de beste passende zorg voor uw kind kunnen realiseren. Als er vragen en/of opmerkingen zijn neem dan contact met ons op, hetzij met de mentor van uw kind, de team coördinator van de locatie of met Maritza Russel.

Er zijn nieuwe  richtlijnen bekend gemaakt door het RIVM betreft kinderen die neusverkouden zijn die wij graag met u willen delen.

Achtergrond

Om verspreiding van COVID-19 tegen te gaan moet in Nederland iedereen die klachten heeft die bij COVID-19 kunnen passen thuisblijven. De belangrijkste klachten bij COVID-19 zijn verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn) en/of hoesten en/of benauwdheid en/of plotseling verlies van reuk of smaak en/of verhoging of koorts boven de 38 graden. Jonge kinderen zijn vaak en bij herhaling verkouden. Dit wordt meestal veroorzaakt door een van de vele verkoudheidsvirussen en gaat vanzelf weer over. Als de algemene maatregelen bij COVID-19 wordt aangehouden, worden deze kinderen geweerd  bij CityKids. Dit is niet wenselijk met het oog op de ontwikkeling van de kinderen en het werkverzuim van de ouders. Sinds iedereen met klachten passend bij COVID-19 laagdrempelig getest kan worden, is er een forse toename van het aantal testen bij jonge kinderen om COVID-19 uit te sluiten zodat zij weer naar CityKids mogen gaan.

Overwegingen  

Bij kinderen verloopt COVID-19 meestal niet ernstig en hun rol in de transmissie van SARS-CoV-2 lijkt beperkt te zijn (zie Kinderen en COVID-19 op RIVM.nl). Daarnaast is op dit moment (medio juni 2020) de incidentie van COVID-19 in Nederland laag. Van 1 tot 15 juni 2020 zijn ruim 100.000 mensen in de teststraten getest, waarbij 1,7% van de testen positief was. Van de ruim 3500 kinderen van 0 tot en met 6 jaar die getest zijn op COVID-19 was 0,5% positief (zie Resultaten uit de GGD teststraten op RIVM.nl). Echter, van de ~ 90 kinderen van 0 tot en met 6 jaar die getest werden vanwege bron- en contactonderzoek testte 14,3% positief. Bij een goede bron- en contactopsporing wordt het bij de huidige lage incidentie van COVID-19 niet nodig geacht om alle jonge kinderen met verkoudheid te weren of te testen. Na afstemming met het OMT heeft het RIVM deze handreiking voor bij neusverkouden kinderen daarom aangepast.

Advies

Kinderen jonger dan 6 jaar mogen naar CityKids als zij alleen neusverkoudheid hebben zonder koorts. Dit geldt niet als zij een contact zijn van een patiënt met een bevestigde SARS-CoV-2-infectie of een volwassen gezinslid hebben met klachten die passen bij COVID-19.

Kinderen met andere klachten, die bij COVID-19 kunnen passen (zoals benauwdheid, hoesten en koorts) moeten thuisblijven. Zij kunnen op verzoek van de ouders getest worden.

Indien er een 1 kind binnen CityKids positief getest wordt zal CityKids in overleg met de GGD actie ondernemen en u als ouder(s) daarvan op de hoogte stellen.

Testen

Het is belangrijk dat jonge kinderen met neusverkoudheid getest worden op COVID-19 als zij een contact zijn van een patiënt met een bevestigde SARS-CoV-2-infectie of deel uitmaken van een uitbraakonderzoek. Uiteraard kunnen kinderen met neusverkoudheid ook getest worden op indicatie van de behandelend arts of op verzoek van de ouders.

Bovenstaand advies wordt regelmatig geëvalueerd en op basis van de epidemiologische ontwikkelingen zo nodig aangepast.

Verder blijven de landelijke richtlijnen van kracht  en werken wij volgens de hygiënische protocollen van het RIVM.  

Het is dus altijd belangrijk om onderstaande op te volgen. Het zijn:

  • Was je handen regelmatig.
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
  • Gebruik papieren zakdoekjes.
  • Geen handen schudden

Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen kunt u bellen met het RIVM op tel nummer 0800-1351

Dit nummer is dagelijks bereikbaar van 8.00- tot 20.00 uur

Met vriendelijke groet,

Maritza Russel  en Team CityKids

 

 

Sluitingsdagen 2020

Woensdag

1

januari

Nieuwjaarsdag

Donderdag

2

januari

Gesloten

Vrijdag

3

januari

Gesloten

Maandag

13

april

2e Paasdag

Maandag

27

april

Koningsdag

Dinsdag

5

mei

Bevrijdingsdag

Donderdag

21

mei

Hemelvaartsdag

Vrijdag

22

mei

dag na Hemelvaart

Maandag

1

juni

2e Pinksterdag

Donderdag

24

december

Extra sluitingsdag

Vrijdag

25

december

1e Kerstdag

Woensdag

30

december

Gesloten

Donderdag

31

december

Oudejaarsdag


Aangepaste sluitingstijden

Woensdag

 

5

februari

 

14.00 uur

Woensdag

 

18

maart

 

14.00 uur

Woensdag

 

29

april

 

14.00 uur

Woensdag

 

10

juni

 

14.00 uur

Woensdag

 

2

september

 

14.00 uur

Donderdag

 

3

september

 

13.00 uur

Donderdag

 

1

oktober

 

14.00 uur

Woensdag

 

14

oktober

 

14.00 uur

Woensdag

 

25

november

 

14.00 uur

Donderdag   3 december   13.00 uur

 

© 2019 CityKids