Geschreven door Super User op . Geplaatst in Over CityKids.

Cliënttevredenheidsonderzoek

Cliënttevredenheidsonderzoek 2021

 

 

Hoe denkt u, als cliënt van CityKids over ons? Deze vraag stellen we u ieder jaar weer. Het is fijn te zien dat u ieder jaar weer mee wilt werken aan het onderzoek. Het ene jaar via een intern georganiseerd onderzoek en het andere jaar, dit jaar 2021, via een extern bureau.

Al uw antwoorden samen vormen dan een mening over CityKids, hoe we werken wat we doen en meerdere andere aspecten. Daaruit komen ook verbeterpunten die we ter harte nemen en waar we dan ook aan werken.

Hierbij een samenvatting van de resultaten van het onderzoek:

Doelstellingen

  • Inzicht verkrijgen in de algemene mate van tevredenheid onder cliënten.
  • Vaststellen op welke punten cliënten meer en minder tevreden zijn.
  • Onderzoeken welke zaken voor cliënten belangrijk zijn.
  • Aanknopingspunten vinden voor verbetering.

Het bureau heeft u benaderd via een specifieke link waar u de vragenlijst, anoniem, kon invullen. Dat is door meer dan 50% gedaan. Wat een goede en betrouwbare respons is.

De cliënten zijn erg tevredenheid, hetgeen duidelijk tot uitdrukking komt in een

gemiddeld totaalcijfer van 8,4.

Het merendeel van de cliënten geeft een eindoordeel 9 of 8.

 Dit is een (kleine) stijging t.o.v. het onderzoek van 2019. Van 8,3 naar 8,4.

 Hieronder kunt u per onderwerp een korte toelichting lezen.

 Algemeen

90 % van de kinderen is volgens u op zijn gemak bij CityKids, geen enkel kind is dit meestal niet, 10 % is soms wel en soms niet op hun gemak. Indirecte aanknopingspunten voor een hoge tevredenheid zijn er ook. 92 % van u geeft aan CityKids bij anderen in zekere mate aan te raden, waarvan 40 % dit zeer zeker zal doen.

Bij de opmerkingen die u heeft genoteerd treffen we veel lovende woorden aan over de betrokkenheid en dienstverlening van CityKids.

Communicatie

U vindt dat er snel en duidelijk gecommuniceerd wordt, veelal op dagelijkse basis waardoor het makkelijk is om al uw vragen te stellen en samen af te stemmen. Daarbij staan de medewerkers erg open voor die vragen en zijn altijd vriendelijk en bereid om mee te denken.

Een duidelijke verbetering ziet het bureau bij de “algemene informatie via website nieuwsbrief. Dit was in vorig onderzoek het minst goed beoordeelde aspect overall en nu bent u hierover gemiddeld genomen “tevreden”.

Planning en organisatie wordt met een 8,2 ook beter beoordeeld dan in het vorige onderzoek (7,8). Over alle aspecten bent u gemiddeld “tevreden” of iets meer dan dat. Relatief het minst positief bent u over “het aantal verschillende zorgverleners waar uw kind mee te maken krijgt”. Een aantal van u vindt dat er de afgelopen tijd heel veel verloop is geweest.

Voor medewerkers geeft u een gemiddeld rapportcijfer van 8,3. Dit is een fractie lager dan in het vorige onderzoek (8,5), echter nog altijd een erg hoge waardering.

De hoogste tevredenheid van alle aspecten in het gehele onderzoek die u kon beoordelen, gaat uit naar “de inzet en het enthousiasme van de medewerkers”.

Er wordt veel positieve terugkoppeling gegeven over de super lieve, vriendelijke, enthousiaste, zorgzame, professionele en kundige medewerkers.

Gebouw en faciliteiten is voor u het minst belangrijke onderwerp, maar wordt wel goed beoordeeld. Gemiddelde rapportcijfer is een 8,1 en dat is een half punt hoger dan het vorige onderzoek toen een 7,6 gemiddeld werd gegeven.

Er zijn in de afgelopen twee jaar veel locaties bijgekomen en het zwaartepunt van de zorgproducten is verschoven.

Het lijkt erop dat de gebouwen en faciliteiten nu nog beter aansluiten.

Toch is er ook kritiek en we vinden binnen dit onderwerp ook het minst goed beoordeelde aspect uit het gehele onderzoek, namelijk “de locatie van de organisatie: bereikbaarheid, parkeergelegenheid”.

Zorg en persoonlijke verzorging

Dit is volgens u het meest belangrijke onderwerp en wordt gemiddeld goed beoordeeld met een 8,2. De gemiddelde oordelen op elk van de vele aspecten ligt tussen “tevreden” en “zeer tevreden” in en voor allen geldt dat dit gelijk of iets verbeterd is vergeleken met het vorige onderzoek.

Het rapportcijfer ligt ook een fractie hoger dan in 2019, toen dit op 8,0 uitkwam.

Pedagogisch klimaat

Het pedagogisch klimaat krijgt binnen dit onderzoek het hoogste cijfer, gemiddeld een 8,4 en dat valt iets hoger uit dan in het vorige onderzoek (8,1).

De individuele aspecten worden gemiddeld vrij gelijkwaardig beoordeeld, en scoren allen op of net boven “tevreden”.

Mogelijke verbeterpunten

Bij elk onderwerp is expliciet gevraagd naar mogelijke verbeteringen.

Bij alle mogelijkheden voor open antwoorden zijn complimenten richting CityKids en haar medewerkers gegeven, de algemene tendens is een hoge mate van tevredenheid.

U is gevraagd de drie belangrijkste verbeterpunten op te schrijven en de punten die meermaals genoemd worden, die hebben we geclusterd en kunt u lezen in het rapport

Clienttevredenheid CityKids 2021

We zijn erg blij en dankbaar met deze goede beoordeling van u. We zullen naar u blijven luisteren en er altijd aan werken deze hoge kwaliteit te behouden en daar waar mogelijk te verbeteren.

Natuurlijk zijn er verbeterpunten die we zeker gaan bekijken. Een aantal verbeterpunten hebben we al opgepakt en daar wordt aan gewerkt de andere gaan we onderzoeken en kijken wat we eraan kunnen doen. Nogmaals bedankt voor uw medewerking.

CityKids blijft werken aan een constante hoge kwaliteit voor de zorg van de kinderen waarbij we uw mening belangrijk vinden.