Skip to main content

Doelgroep

Ook buiten het ziekenhuis heeft elk kind recht op goede zorg. Wij kijken samen met ouders naar de zorgbehoefte van het kind en zoeken naar de beste oplossing.

Het verpleegkundig kinderdagverblijf is er voor kinderen van 0 tot 12 jaar met een chronische ziekte of een aangeboren afwijking die niet naar de reguliere kinderopvang kunnen omdat zij specialistische verpleegkundige zorg nodig hebben. CityKids biedt de verpleegkundige zorg en intensieve begeleiding die voor deze kinderen noodzakelijk is om op te groeien tot een zelfstandig individu.

Bij CityKids kunnen ook kinderen terecht, die langdurig moeten herstellen na ziekte of na een intensieve ziekenhuis opname en die speciale verpleegkundige zorg nodig hebben met medische apparatuur of medicatie.

Voor ouders betekent CityKids een hele zorg minder.

CityKids is er onder meer voor kinderen:

• met (ontregelde) diabetes
• die afhankelijk zijn van sondevoeding
• met ernstige longaandoeningen die afhankelijk zijn van extra zuurstof
• met epilepsie (moeilijk instelbaar op medicatie)
• met hartproblemen
• die permanente of intermitterende monitoring nodig hebben
• met infuustherapieën
• die afhankelijk zijn van nierdialyse
• met urineweg problematiek
• met voedingsstoornissen
• die canule zorg nodig hebben

Ongeldige invoer