Skip to main content

Verpleegkundig Centrum

De zorg voor ernstig zieke kinderen is gericht op het comfortabel maken van de omgeving, het zetten van kleine stapjes in de ontwikkeling en het verbeteren van kwaliteit van leven.

Het verpleegkundig centrum
Het verpleegkundig centrum is er voor kinderen van 0 tot 6 jaar met een intensieve zorgvraag, voortkomend uit een ernstig verstandelijke beperking, door chronische ziekte of intensieve medische behandelingen. De zorg is gericht op het comfortabel maken van de omgeving, het zetten van kleine stapjes in de ontwikkeling en het verbeteren van kwaliteit van leven.

Om de kinderen in zorg bij CityKids de juiste en kwalitatief goede behandeling en begeleiding te kunnen bieden, wordt er gewerkt middels de inzet van verschillende methodieken. De ingezette methodiek wordt afgestemd op de doelgroep om zo bij te kunnen dragen aan een positieve ontwikkeling.

CityKids werkt volgens het Medisch Kindzorg Systeem
Deze doelgroep heeft behoefte aan een veilige kindgerichte omgeving waar met behulp van professionele kinderverpleegkundige zorg en (ortho)pedagogische begeleiding gewerkt kan worden aan het optimaliseren van de lichamelijke, sociaal-emotionele, cognitieve en motorische ontwikkeling van het kind. Er wordt gewerkt aan de hand van het Medisch Kindzorg Systeem, waarbij de vier kind leefdomeinen: Medisch, Sociaal, Veiligheid en Ontwikkeling, de basis zijn voor de inrichting en het opstellen van doelen binnen het verpleegkundig zorgleefplan. De specialistische verpleegkundige zorg en begeleiding wordt gegeven door een team van ervaren kinderverpleegkundigen en (ortho)pedagogen.

Ongeldige invoer