Zorg met kwaliteit

Door het bieden van kwalitatief hoogstaande behandeling zien wij kinderen zichzelf aantoonbaar beter ontwikkelen.

Een speerpunt van CityKids is de kwaliteit van de geleverde zorg vergroten. De klanttevredenheid is een belangrijke indicatie voor het beoordelen van de kwaliteit van de geleverde dienstverlening en zorg.

Klanttevredenheidsonderzoek
CityKids neemt deel aan het tweejaarlijks onafhankelijk klanttevredenheidsonderzoek georganiseerd door VGVK (Vereniging Gespecialiseerd Verpleegkundige Kindzorg). De uitkomsten van dit onderzoek geven CityKids een goed inzicht hoe ouders de zorg ervaren op onderdelen als verpleegkundige zorg en pedagogisch klimaat, communicatie, organisatie en medewerkers. In het klanttevredenheidsonderzoek van 2019 gaven ouders aan zeer tevreden te zijn, wat tot uitdrukking komt in een gemiddeld cijfer van een 8.3.

Brancheorganisatie Vereniging Gespecialiseerde Verpleegkundige Kindzorg
CityKids is lid van de VGVK. Brancheorganisatie Vereniging Gespecialiseerde Verpleegkundige Kindzorg (VGVK). De VGVK is de brancheorganisatie van de aanbieders van intensieve verpleegkundige zorg aan kinderen van 0 tot 18 jaar. De brancheorganisatie is er voor de organisaties die zorg bieden op het gebied van de gespecialiseerde verpleegkundige kindzorg in Nederland en creëert randvoorwaarden voor deze aanbieders. CityKids voldoet aan de kwaliteitscriteria die verplicht zijn voor alle leden van de VGVK.

Smiley kwaliteitskeurmerk
Stichting Kind en Ziekenhuis is de patiënten- en consumentenorganisatie voor kinderen in de zorg. De stichting bevordert al bijna 40 jaar kindgerichte medische zorg vanuit het perspectief van kind en ouders in het ziekenhuis, thuis of elders.  

Ziekenhuizen die voldoen aan alle opgestelde criteria met betrekking tot kindgerichte zorg, kunnen van Stichting Kind en Ziekenhuis het Smiley kwaliteitskeurmerk ontvangen voor de kinder-, dagbehandeling- en kraam- afdelingen. Smileys bestaan in Brons, Zilver en Goud .

In 2016 heeft CityKids de Gouden Smiley van Stichting Kind en Ziekenhuis in ontvangst mogen nemen. De Smiley is het kwaliteitskeurmerk vanuit het perspectief van kind en ouders en geeft inzicht in de kindgerichtheid van de medische zorg. Het geeft aan dat de zorg voor het VKDV en KDC van CityKids, voldoet aan alle criteria die Stichting Kind en Ziekenhuis daaraan stelt. De Gouden Smiley staat voor excellente kindgerichte zorg.

Wilt u meer over de Stichting Kind & Ziekenhuis en het Smiley keurmerk weten, bezoek dan eens de website:
www.kindenziekenhuis.nl

U heeft geen keuze gemaakt
U heeft uw naam niet ingevuld
U heeft uw e-maildres niet ingevuld
Ongeldige invoer
U heeft uw woonplaats niet ingevuld.
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
© 2019 CityKids