• home
 • Voor ouders en jongeren

Verpleegkundige zorg

Het verpleegkundig kinderdagverblijf is er voor kinderen met  een chronische ziekte of een aangeboren afwijking die niet naar de reguliere kinderopvang kunnen omdat zij specialistische verpleegkundige zorg nodig hebben.

Binnen CityKids wordt er uitsluitend gewerkt met kinderverpleegkundigen en (ortho)pedagogen. De intensieve kindzorg aan kinderen met een complexe somatische problematiek vraagt een specifieke wijze van observeren en specifiek op het kind aangepast verpleegkundig handelen.  CityKids heeft daarom gekozen om alleen te werken met hoog opgeleide medewerkers.

De kinderverpleegkundigen dragen zorg voor observeren, verzorgen en verplegen van de kinderen. Zij hebben veel ervaring met diverse (chronische) ziekten en aandoeningen, zoals:

 • (ontregelde) diabetes
 • afhankelijk zijn van sondevoeding
 • met ernstige longaandoeningen
 • afhankelijk zijn van extra zuurstof
 • met epilepsie (moeilijk instelbaar op medicatie)
 • met hartproblemen
 • die permanente of intermitterende monitoring nodig hebben
 • met infuustherapieen
 • die afhankelijk zijn van nierdialyse
 • met urineweg problematiek
 • met voedingsstoornissen
 • die canulezorg nodig hebben

CityKids waarborgt het uitvoeren van de risicovolle  en voorbehouden handelingen door de verpleegkundige protocollen van Vilans te hanteren, verstrekt door de VGVK (Verenging Gespecialiseerde verpleegkundige Kindzorg).  Vilans is een organisatie die protocollen maakt voor organisaties in de zorg en onderwijs.

Alle kinderverpleegkundigen hebben de scholing Medische Kindzorg Systeem (MKS) gevolgd.   De zorg voor het kind wordt geïndiceerd, georganiseerd en uitgevoerd volgens het MKS. Het MKS is gebaseerd op de rechten van het kind. Dit betekent dat de behoeften van het kind, en het gezin, ten alle tijden centraal staat.

U heeft geen keuze gemaakt
U heeft uw naam niet ingevuld
U heeft uw e-maildres niet ingevuld
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
© 2019 CityKids