Skip to main content

16-23 jaar

De Pastorie

CityKids biedt jongvolwassenen jongens in de (instroom)leeftijd van 16 tot 23 jaar met een verstandelijke beperking en/of een autisme spectrum stoornis beschermd wonen aan in De Pastorie.

Dagbesteding jongeren

CityKids heeft een dagbestedingsprogramma in ontwikkeling en het huidige programma wordt in samenwerking met partners uitgevoerd.
U heeft geen keuze gemaakt
U heeft uw naam niet ingevuld
U heeft uw e-maildres niet ingevuld
Ongeldige invoer
U heeft uw woonplaats niet ingevuld.
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer