16-23 jaar

De Pastorie

CityKids biedt jongvolwassenen jongens in de (instroom)leeftijd van 16 tot 23 jaar met een verstandelijke beperking en/of een autisme spectrum stoornis beschermd wonen aan in De Pastorie. 

Dagbesteding jongeren

CityKids heeft een dagbestedingsprogramma in ontwikkeling en het huidige programma wordt in samenwerking met partners uitgevoerd. 

© 2019 CityKids