Skip to main content

Tarieven

Om in aanmerking te komen voor plaatsing van een kind op ons ontwikkelcentrum of verpleegkundig kinderdagverblijf is een indicatie nodig. 

CityKids biedt zorg in het kader van de Jeugdwet (JW), Wet Langdurige Zorg (WLZ) en Zorgverzekeringswet (Zvw).

Al deze zorgvormen worden geleverd middels Zorg in Natura (ZIN) of een Persoons Gebonden Budget (PGB). Bij indicatiestelling staat nader uitgeschreven welke route er doorlopen moet worden om tot een indicatie te komen.

U heeft geen keuze gemaakt
U heeft uw naam niet ingevuld
U heeft uw e-maildres niet ingevuld
Ongeldige invoer
U heeft uw woonplaats niet ingevuld.
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer