Privacy statement

Privacyverklaring | cliënten en overige betrokkenen

Inleiding

De missie van CityKids is: “Het bieden van kwalitatief hoogwaardige zorg voor cliënten met een beperking en/of een verpleegkundige zorgvraag en richt zich daarbij op het creëren van een veilige en warme omgeving waarin cliënten maximale kansen krijgen zich te ontwikkelen.” Daardoor kunnen zij later hun eigen leven zoveel mogelijk zelf vormgeven en meedoen in de maatschappij.

Wij hebben een maatschappelijke verantwoordelijkheid naar onze cliënten en overige betrokkenen, medewerkers en sollicitanten. CityKids zet zich dan ook in om de persoonlijke levenssfeer en privacy van deze personen te beschermen. We begrijpen dat persoonsgegevens meer zijn dan alleen maar gegevens van betrokkenen. Daarom spelen we actief in op de invoering van scherpere privacyregels, zodat we nu én in de toekomst voldoen aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van de privacy.

Privacy statement
CityKids geeft met deze privacyverklaring richting aan privacy en laat zien dat zij de privacy van cliënten en overige betrokkenen waarborgt, beschermt en handhaaft. Kortom: CityKids vindt uw privacy belangrijk. We leggen in de privacyverklaring uit hoe we met (bijzondere) persoonsgegevens omgaan.

Wat zijn persoonsgegevens?
Het begrip ‘persoonsgegevens’ staat voor alle informatie over u aan de hand waarvan CityKids u kan identificeren. U kunt hierbij denken aan uw naam, geboortedatum en adres. Maar ook aan een foto of e-mailadres. Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens die iets zeggen over uw gezondheid of beperking.

Van wie verwerkt CityKids persoonsgegevens?
CityKids verwerkt persoonsgegevens van cliënten en overige betrokkenen, medewerkers en sollicitanten.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?
CityKids is verwerkingsverantwoordelijke en dus verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Waarvoor verwerkt CityKids persoonsgegevens?
CityKids verwerkt persoonsgegevens voor verschillende doelen. Deze doelen zijn hieronder kort beschreven:

 • (Zorg)overeenkomst
  CityKids kan uw persoonsgegevens verwerken omdat zij een met u gesloten overeenkomst moet uitvoeren. U kunt hierbij denken aan de zorgovereenkomst, een maatwerkovereenkomst of overige diensten.
 • Relatie met u aangaan en onderhouden
  Als u bij ons betrokken wilt zijn, hebben wij persoonsgegevens van u nodig. Bijvoorbeeld uw naam en contactgegevens.
 • Nieuwe zorgvormen, producten en diensten
  We kunnen uw gegevens verwerken voor promotie- of marketingdoeleinden. Bijvoorbeeld om u te informeren over nieuwe zorgvormen, producten of diensten of om beter op uw wensen in te spelen.
 • Wettelijke verplichtingen
  Soms is CityKids wettelijk verplicht om uw gegevens te verwerken. Deze verplichtingen staan bijvoorbeeld in belastingwetten.
 • Kwaliteitsverbetering
  CityKids streeft altijd naar kwaliteitsverbetering. Daarbij hebben we uw input nodig. Om uw input te kunnen ontvangen is het soms nodig om uw gegevens te verwerken, bijvoorbeeld bij het uitvoeren van een tevredenheidsonderzoek of een audit.
 • Administratie
  CityKids is verplicht een gedegen administratie te voeren. Daarvoor is het noodzakelijk om uw gegevens te verwerken, bijvoorbeeld wanneer u zorg ontvangt van CityKids of diensten levert aan CityKids.

Verwerkt CityKids ook bijzondere persoonsgegevens?
Ja, CityKids verwerkt ook bijzondere persoonsgegevens. Echter, CityKids verwerkt van betrokkenen in beginsel geen bijzondere persoonsgegevens. Wanneer het in een specifiek geval toch noodzakelijk is om bijzondere persoonsgegevens van een betrokkene te verwerken, zal CityKids dat alleen doen als dat in overeenstemming is met de geldende wet- en regelgeving.

Hoe gaat CityKids met uw persoonsgegevens om?
CityKids bewaart uw persoonsgegevens zorgvuldig, niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn verwerkt en conform de daarvoor geldende wet- en regelgeving. De hoofdregel voor het bewaren van medische dossiers staat in de WGBO. In die wet is bepaald dat de zorgverlener het medisch dossier in principe 20 jaar moet bewaren. CityKids houdt zich aan deze wet.
Binnen CityKids mogen medewerkers alleen uw persoonsgegevens verwerken als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van hun werkzaamheden. De medewerkers van CityKids hebben allemaal een geheimhoudingsplicht en hebben hier ook voor getekend.

Met wie deelt CityKids uw persoonsgegevens?
CityKids werkt samen met andere dienstverleners, bijvoorbeeld andere zorgaanbieders. Soms is het voor CityKids noodzakelijk om uw persoonsgegevens te delen met deze dienstverleners. CityKids doet dit alleen als dat in overeenstemming is met het doel waarvoor zij uw gegevens heeft gekregen. Ook kan het zijn dat we door overheidsinstanties of andere partijen wettelijk worden verplicht om uw gegevens af te staan. We delen dan alleen de strikt noodzakelijke gegevens.

WIFI-netwerk van CityKids
CityKids stelt op een aantal locaties een WIFI-netwerk beschikbaar. CityKids bewaart gedurende drie weken de geschiedenis van het internetgebruik van cliënten en overige betrokkenen. Na deze drie weken wordt dit automatisch verwijderd. CityKids bekijkt deze gegevens niet, tenzij er sprake is van een zwaarwegende reden.

Wat zijn uw rechten?
1  Recht op informatie en inzage
Als u wilt weten welke gegevens we van u hebben, dan kunt u dat aan ons vragen.

2  Recht op correctie/verwijdering
Vindt u dat bepaalde gegevens niet kloppen, dan kunt u een verzoek doen tot wijziging, aanvulling of verwijdering van die gegevens.

3  Recht op beperking
In sommige gevallen kunt u CityKids vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens tijdelijk te staken. Dit kan onder andere in afwachting van een correctieverzoek of de beoordeling van een bezwaar.

4  Recht op bezwaar
U kunt bezwaar maken tegen een bepaalde verwerking van uw persoonsgegevens door CityKids. CityKids zal beoordelen of zij aan uw bezwaar tegemoet kan komen.

5  Recht op overdraagbaarheid
Als u dat wilt dan kan CityKids de door u, aan CityKids verstrekte gegevens, rechtstreeks overdragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

Kan CityKids deze privacyverklaring wijzigen?
CityKids mag deze verklaring wijzigen. De meest actuele versie is te vinden op de website van CityKids => www.citykids.nl

Waar kan ik terecht met een vraag, klacht of bezwaar?
Als u een vraag of een klacht heeft over de verwerking van persoonsgegevens door CityKids of indien u een bezwaar wilt indienen, dan kunt u contact opnemen Sandra van Geest, functionaris gegevensbescherming (FG). U kunt contact opnemen via het emailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. onder vermelding van “FG” of u kunt bellen naar het hoofdkantoor 010 467 31 05.

Privacyverklaring voor medewerkers, sollicitanten & disclaimer website
Voor medewerkers, sollicitanten en websitebezoekers heeft CityKids een aparte privacyverklaring opgesteld:

 •  Privacyverklaring medewerkers: intern document
 •  Privacyverklaring sollicitanten: www.werkenbijcitykids.nl
 • Privacyverklaring websitebezoekers: wwww.citykids.nl => Privacyverklaring

Autoriteit Persoonsgegevens
Mocht u ondanks de zorgvuldige aanpak van CityKids op het gebied van de verwerking en bescherming van persoonsgegevens een klacht hierover hebben, dan heeft u op grond van de privacywetgeving het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Zie hiervoor de website: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Datalek
CityKids heeft een procedure meldplicht datalekken opgesteld. Deze procedure is gebaseerd op de beleidsregels van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens hoofdkantoor CityKids
CityKids B.V.
Van Oldenbarneveltplaats 442
3012 AP Rotterdam
010-4673105
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 • Hits: 1127

Maatschappelijk jaarverslag

Maatschappelijk jaarverslag

In het maatschappelijk verslag brengen wij u op de hoogte van de zorg die CityKids aan haar cliënten heeft geboden. Zorg die in nauwe samenwerking met elkaar gerealiseerd is door onze zeer gemotiveerde zorgprofessionals, stagiaires en vrijwilligers. Onze organisatie is ingericht om de cliënten en hun ouders zo optimaal mogelijk de gewenste zorg en dienstverlening te bieden.

Lees meer: Maatschappelijk jaarverslag

 • Hits: 3022

Activiteiten Vrienden van CityKids

Activiteiten Vrienden van CityKids

 • Ook CityKids Groot Rijnmond naar Blijdorp

  Aan een uitje naar Diergaarde Blijdorp beleeft elk kind veel plezier. Dus dit jaar stond Blijdorp zowel bij CityKids regio Haaglanden als regio Groot Rijnmond op de kalender. De kinderen van Den Haag en Delft hebben op vrijdag 3 mei genoten van alle dieren, de speeltuin en van elkaar en op 21 mei was het eindelijk zo ver voor de kinderen van Capelle aan den IJssel en Barendrecht.

  Hieronder een kort verslag van Rosan (pedagoog van Capelle):
  Het is altijd spannend hoe de kinderen van Capelle op zo’n uitje reageren. Maar ze deden het allemaal verbazingwekkend goed! Ze genoten van het wandelen, spelen in de speeltuin, lekker frietjes eten en het contact met de vrijwilligers. Want wat leuk vonden onze kids dit! Een heleboel mannelijke vrijwilligers voor de verandering waar onze kinderen heel goed op reageerden. Normaal gesproken zijn ze natuurlijk voornamelijk omringd door vrouwen. Zo deden de mannen een rolstoelrace met twee van onze kids, die hierdoor niet bijkwamen van het lachen! Voor ons was het ook fijn want wat behulpzaam waren alle vrijwilligers! Met deze hulp konden de pedagogen net zo erg als de kinderen genieten van dit dagje uit.

  Stichting Vrienden van CityKids is bij de organisatie van deze twee Blijdorp uitjes enorm gesteund door Centramed, Stichting Facilicom Foundation, Goodwill, Blok’s Paperwork en CityKids. Zonder jullie hulp zijn deze uitjes niet mogelijk. Heel hartelijk bedankt hiervoor!

  groepsfoto Blijdorpcollage Facebook

 • Naar Blijdorp Rotterdam

  CityKids Haaglanden (Delft en Den Haag) is dit jaar – op vrijdag 3 mei – voor  het eerst naar Blijdorp geweest. Lees hier het verslag:

  Rond 9 uur vertrekken we met 2 bussen naar Blijdorp Rotterdam. We worden uitgezwaaid door veel ouders, leuk! We beginnen al gauw met het zingen van liedjes: ‘de wielen van de bus’ en de peuters zingen goed mee.

  We verzamelen voor Blijdorp en wachten op de groep uit Den Haag. Na een groepsfoto gaan we ieder onze eigen weg. Groep Vos gaat langs de poolvossen richting de ijsberen. De kinderen vonden vooral het filmpje van de ijsberen mooi. Deze was te zien in een donkere grot.

  Daarna gaan we naar Amazonica, de grote vlindertuin. Dit was een hele belevenis! De vlinders kwamen dicht bij de kinderen en de temperatuur was hier zeer hoog. De kindjes kijken hun ogen uit. We gaan even zitten, eten een lekkere banaan en drinken wat.

  Dan langs de leeuwen richting de giraffen. Er is een babygiraffe die wild rondhuppelt! Via de neushoorns gaan we richting de nijlpaarden. De kinderen vinden het erg leuk om deze telkens in het water te zien duiken. De kinderen moeten hier erg om lachen.

  Dan is het tijd voor de lunch, we krijgen lekkere patatjes met mayonaise en drinken een wicky en krijgen als toetje een raketijsje.

  Dan wandelen we via de gorilla’s naar de olifanten. De olifanten staan buiten. Als laatste bezoeken we het Oceanium.  Hier kijken de kinderen volop naar de vissen, haaien en vele andere vissen. De vissen zwemmen boven de kinderen en zij volgen deze met hun hoofd!

  De tijd vliegt en voor we het weten is het al weer tijd om naar huis te gaan. Moe maar voldaan zitten we in het busje terug alle prikkels te verwerken. Om half 3 worden we opgewacht door alle ouders.

  Het was een heerlijk uitje met mooi weer, alleen op het eind een beetje regen. Alle kindjes hebben genoten, bedankt voor de leuke dag.

  Groetjes van Wendy, Hester, Tanja, Anne, Hilde, Marloes, Carmen (CityKids Delft).

  ETJO1350 SLTK9680

 • Zwemuitje op 3 mei

  Vandaag was het dan eindelijk zover. We gaan zwemmen! Rond half 9 werden de eerste kinderen van CityKids binnengebracht. Er was genoeg speelgoed meegenomen dus de kinderen konden eerst nog even spelen en de ruimte verkennen. Rond 9 uur was het tijd om wat te eten en drinken. Om 9.30 uur liepen de kinderen met de begeleiding richting de kleedkamers om omgekleed te worden in zwembroek, bikini of badpak. Ook als er even gewacht moest worden was dit geen probleem en werd er even gekletst. Eenmaal in het zwembad werden de kinderen begeleid en mochten zij zelf aangeven wat ze wilden doen. Er kon in het diepe bad gezwommen worden, in het kinder/babybadje gespeeld worden maar kinderen konden ook van de glijbaan of met grote vlotten spelen. De kinderen genoten zichtbaar van het uurtje zwemmen, er werd in het water gesprongen vanaf de kant en de kinderen liepen met een glimlach van oor tot oor, en de begeleiding dus ook. Rond 11.00 zijn de kinderen onder begeleiding terug gegaan naar de kleedkamers. Daarna zijn de kinderen opgevangen in de kantine, waar er nog even tijd was om iets te eten en drinken. Daarna was het weer tijd om terug te gaan naar CityKids.

  Kim Schriek (Barendrecht)

  Dit uitje is mede mogelijk gemaakt door Zwembad Oostervant en Goodwill.
  P.S. Het volgende zwemuitje is op vrijdag 26 juli a.s. Graag tot dan!

  NKFV1703IMG 2377

 • Pallieter week in Villa Pardoes

  Ook dit jaar heeft Stichting Pallieter weer een vakantieweek in Villa Pardoes gesponsord en wel van 19 tot 26 april. Ook 4 gezinnen met een kind dat in zorg / behandeling bij CityKids is, hebben heerlijk kunnen genieten in Villa Pardoes. Voor hen was er altijd een kinderverpleegkundige van CityKids in de buurt.
  De week begon op Goede Vrijdag en zo was een week weer voorbij. Er was ook zoveel leuks te doen! Uiteraard kwam Pardoes op bezoek en ook de Paashaas kwam een kijkje in de Villa nemen. Maar er was veel meer te doen, o.a. huifbedrijden en donderdagavond gezamenlijk pannenkoeken eten, met als afsluiting van de vakantie lekker dansen op de muziek van DJ Regenboog. Na afloop kregen alle kinderen een mooie Villa Pardoes medaille.
  En wat denken jullie van schminken, glittertattoos, snoezelen, bezoek van clowns, relaxen in het bubbelparadijs, ontdekkingstocht in het bos, reiki, knutselen, parpoefje schilderen, chocoladeparade, sporten, paard en wagen en natuurlijk bezoekjes aan de Efteling, Toverland en de Beekse Bergen…….onvergetelijk én hartverwarmend om al die blije gezichtjes te zien.
  Super bedankt, Stichting Pallieter! Volgend jaar weer?

  NOKZ0608SCJF8390

 • Paasuitjes

  Dit jaar hebben we het Paasuitje verdeeld over 2 dagen: De dag voor Goede Vrijdag was het Paasuitje voor de kinderen van Capelle-Rivium en een dag eerder voor de kinderen van onze hoofdlocatie. De kinderen van Barendrecht hadden die dag op hun eigen locatie een lentefeest. Ook dit jaar waren we weer te gast bij de familie Sandberg. En wat een fantastische Paasuitjes waren het ook dit jaar weer! Onze gastheer en gastvrouw hadden ook nu weer gezorgd voor mooi weer, drankjes, koekjes en natuurlijk de fantastische locatie.

  Op woensdag kwamen de kinderen vanaf de hoofdlocatie rond 10.30 uur met het busje of wandelend. Donderdag kwamen ze al vanaf 8.15 uur met de taxi of een busje aan op het Koningin Emmaplein in Rotterdam. Een aantal kwamen met hun ouders en broertjes en zusjes die uiteraard op deze uitjes ook meer dan welkom waren. Het is altijd fijn om de ouders weer te spreken, de ouders vinden onderling contact ook fijn en het is fijn als het hele gezin kan genieten van een leuke dag. Even geen zorgen, gewoon lekker genieten met en van elkaar!

  Ontvangst was binnen in het grote herenhuis met koffie, thee, frisdrank, een lekkere (eier)koek en paaseitjes. De kinderen waren ongeduldig…wanneer gaan we nu eieren zoeken?? Zodra de tuindeuren open gingen, werden alle eieren in rap tempo gezocht, gevonden en verzameld in mandjes.

  Daarna was het heerlijk buiten spelen of gewoon lekker relaxen. We hadden hiervoor speciaal een aantal picknickkleden gekocht. Iedereen genoot van het prachtige lenteweer. Er kon gevoetbald worden, badminton gespeeld worden en er stond een springkussen waar maar wat graag gebruik van gemaakt werd. De ochtend ging super snel voorbij.

  En als lunch waren er heerlijke broodjes met worstjes, kaas en uiteraard een eitje.
  Na de lunch vertrokken de kinderen weer naar huis of naar hun CityKids locatie met een tasje paaseieren, een paaskado van onze gastheer en gastvrouw en een wit hesje van Goodwill dat ze thuis zelf konden versieren.
  Wat hebben de kinderen genoten! Het was een top dag met stralend weer, mogelijk gemaakt door alle begeleiders (ouders, stagiaires, vrijwilligers en medewerkers) en onze sponsors: Familie Sandberg, bakkerij Klootwijk, Sportbedrijf Rotterdam en Stichting Goodwill. Iedereen super bedankt!! Volgend jaar staat het Paasuitje vast weer op de kalender.

 • Kindvriendelijke inrichting Capelle-Rivium

  Op woensdag 10 april jl. heeft mevrouw Ans Hartnagel, Wethouder Integraal veiligheidsbeleid, leefbaarheid en sociale veiligheid, handhaving, jeugdbeleid en jeugdhulp van de gemeente Capelle a/d IJssel de officiële opening van de vijfde vestiging van CityKids verricht.
  Tijdens de opening zijn ook de klim- en klauterruimte, twee speciale zitvoorzieningen en een tovertafel in gebruik genomen, mogelijk gemaakt door donaties van de Van Cappellen Stichting, Stichting Physico en Stichting Kindertehuizen Rotterdam. Prachtig ontwikkelingsgericht materiaal, wat bovenop het speelplezier, ook een enorme stimulatie betekent voor de kindgerichte ontwikkeling en behandeling. Binnenkort volgt nog een speeltoestel in de buitenspeeltuin.

 • Snoezelkamer voor CityKids Barendrecht

  Op donderdag 7 maart 2019 is CityKids Barendrecht officieel geopend door mevrouw Reshma Roopram, Wethouder Zorg & Welzijn, Jeugd en Volksgezondheid van de gemeente Barendrecht. Tijdens deze opening werd ook de snoezelkamer officieel in gebruik genomen, gesponsord door Stichting Pallieter.

 • Zwemuitje

  Na het succesvolle zwem(probeer)uitje in de herfstvakantie is besloten om dit jaar (2019) elke vakantie gebruik te maken van de mogelijkheid een uurtje te gaan zwemmen in Zwembad Oostervant. Inmiddels zijn er al weer 2 zwemuitjes geweest: Op vrijdag 4 januari en woensdag 27 februari. Zwempret voor de kinderen, hun ouders en broertjes en zusjes en uiteraard ook voor de (onmisbare) vrijwilligers, CityKids medewerkers en de stagiaires. Een hoop gespetter, lekker van de glijbaan af, dobberen in een band of lekker bezig zijn met een emmer, gieter, bal of ander speelgoed. Het was weer fantastisch om te zien hoeveel plezier de kinderen en hun gezin in het water  beleven. Graag tot het volgende zwemuitje in de meivakantie op vrijdag 3 mei!

 • Bungelland

  Op dinsdag 5 februari was het eindelijk zover, het uitje naar speelparadijs Bungelland! Om negen uur kwamen de kinderen vol verwachting aan bij Bungelland. Eenmaal binnen konden de kinderen naar hartenlust spelen en klauteren, er was genoeg te doen. Via het klimtoestel konden de kinderen samen met hun begeleiders naar boven klimmen. Er waren verschillende glijbanen waarmee de kinderen snel weer beneden waren. Ook was er een grote ballenbak en bouwhoek aanwezig. De kinderen hebben ook heerlijk kunnen springen op de trampolines. Het was mooi om te zien hoe de kinderen aan het genieten waren, er waren veel lachende gezichtjes te zien!

  Om half 12 werd er een erg lekkere lunch geserveerd, namelijk patatjes! Iedereen heeft hier heerlijk van kunnen smikkelen. Na de lunch konden de kinderen nog even genieten van Bungelland. Rond 12.15 vertrok iedereen weer richting CityKids, of terug naar huis.

  Mede dankzij de hulp van vrijwilligers en ouders, had ieder kind persoonlijke begeleiding. Erg fijn dat er zoveel enthousiaste vrijwilligers en ouders bij waren, dank voor jullie inzet!

  Bedankt Bungelland, dat wij zo fijn bij jullie konden spelen. Wij komen zeker nog eens terug!

 • Sinterklaas

  Op 5 december is Sinterklaas op alle locaties gevierd. Voor de 2 locaties in Rotterdam (van Oldenbarneveltplaats en Gouvernestraat) was er een speciale Sinterklaas geregeld, uiteraard een goede vriend van de kinderen van CityKids. Dit jaar was de Sint zonder Pieten maar niet helemaal alleen want hij had wel de oma van de Pieten meegenomen, super gezellig! Voor alle kinderen van CityKids van Groot Rijnmond was er nog een extra cadeautje, een knuffel gemaakt door de dames van Het  Troostdekentje Zuid-Holland-Zuid. En de Sint had nog een verrassing: voor het personeel en de vrijwilligers een paar Happy Socks.

 • Muziektherapie

  In november (2018) is er weer volop muziek gemaakt met en door onze kinderen op de diverse locaties in de regio Groot Rijnmond. Muziektherapie is ondersteunend aan de ontwikkeling van de kinderen. Ook dit keer was te zien dat elk kind zijn / haar eigen manier van deelnemen aan de muzieksessie had. De kinderen kwamen in beweging op het ritme van de muziek, reageerden op elkaar of hun omgeving, gingen op onderzoek uit en genoten van het zingen. Ook mooi om mee te maken en die lachende gezichtjes te zien.

  Vorig jaar beet Jan Hendrik Hootsen de spits af met muziek maken met de kinderen en dit jaar kreeg hij hulp van Jurrejan Straetemans en onze eigen Sandra Webbink. Elke locatie heeft inmiddels een tas vol muziekinstrumenten zodat op elk moment ook zelf muziek gemaakt kan worden.
  Muziektherapeut Jurrejan Straetemans was te gast op de locatie in Capelle. Hij had verschillende muziekinstrumenten bij zich en de kinderen mochten deze allemaal ontdekken en uitproberen. Het was leuk om te zien hoe de kinderen los gingen op de trommels en klankschalen! Ook de gitaar was interessant om aan te raken.
  Op hetzelfde moment was Sandra aan de slag met de kinderen op onze hoofdlocatie aan de Van Oldenbarneveltplaats in Rotterdam.
  En tot slot was er muziek aan de Gouvernestraat met Jan Hendrik én Jurrejan. De kinderen mochten op diverse muziekinstrumenten spelen. Je zag ze genieten. Het muzikale bezoek was opnieuw een groot succes! Met dank aan de sponsor: Stichting Blok’s Paperwork.

 • Spel- en knutselmateriaal voor De Wereld

  De kinderen van CityKids aan de Gouvernestraat hebben de donatie ontvangen tijdens de feestavond van  Stichting Pallieter, besteed aan knutselspullen en ontwikkelingsgericht materiaal. Zij zijn er erg blij mee, kijk maar op de foto’s hieronder.

 • Kinderwagen en grondboxen met mat

  Super blij zijn onze kinderen van de centrumlocatie met de dubbele kinderwagen en de 2 grondboxen met matten die we aangeschaft zijn dankzij de donatie van Stichting Blok’s Paperwork.

  Met goed weer kunnen de kinderen heerlijk naar buiten en is het weer minder dan kunnen de kleinsten lekker spelen in een grote box. De 2 groepen van het verpleegkundig kinderdagverblijf zijn blij met deze extra spullen.

 • Muziektas voor Delft en Barendrecht

  De kinderen van onze 2 gloednieuwe vestigingen in Delft en Barendrecht hebben net als de andere locaties nu ook een muziekinstrumententas, zie hieronder de reactie uit Delft:

  De kinderen in Delft zijn door de Stichting Vrienden van CityKids blij gemaakt met een geweldige muziektas ! Samen maken we muziek en zingen we liedjes.
  Heel erg bedankt !!

 • Daar zit muziek in !!!

  Vorig jaar konden de kinderen voor de eerste keer kennis maken met muziektherapie en dat was een groot succes. Woensdag 14 november 2018 was er eindelijk weer muziektherapie, mogelijk gemaakt door Stichting Blok’s Paperwork.

  In Capelle is muziektherapeut Jurrejan Straetemans langs geweest. Hij had verschillende muziekinstrumenten bij zich en de kinderen mochten deze allemaal ontdekken en uitproberen. Het was leuk om te zien hoe de kinderen los gingen op de trommels en klankschalen! Ook de gitaar was interessant om aan te raken. Het bezoek van de muziektherapeut was een groot succes!

  Op onze hoofdlocatie aan de Van Oldenbarneveltplaats in Rotterdam heeft onze verpleegkundige Sandra muziek gemaakt met de kinderen. We hopen dat zij dit vaker kan gaan doen!

  En aan de Gouvernestraat komt Jan Hendrik Hootsen op donderdag 29 november muziek maken met de kinderen. Zijn muzikale enthousiasme vorig jaar was aanleiding om meer met muziek te gaan doen met / voor “onze” kinderen. Dat gaat zeker goed komen nu iedere locatie een muziekinstrumententas heeft gekregen.

 • Wij zijn ‘Monuta Helpt Aanvrager van het Jaar 2018’!

  Utrecht, 7 november 2018 – Stichting Vrienden Van CityKids uit Rotterdam, mag zich vanaf vandaag ‘Monuta Helpt Aanvrager van het jaar 2018’ noemen. Dit heeft Anita Witzier, bestuursvoorzitter van het Monuta Helpt fonds, bekendgemaakt tijdens het jaarlijkse evenement in evenementenlocatie Mereveld in Utrecht. De stichting was de favoriet en ontving een extra cheque van 1.000 euro. CityKids zal dit extra geld gebruiken voor ontwikkelingsgerichte middelen en activiteiten aanvullend op de palliatieve zorg voor kinderen die een verkorte levensverwachting hebben en hun gezin.

  Aanvrager van het jaar Stichting Vrienden Van CityKids v.l.n.r.: Phyllis Lander, Nicoline Cornelissen, Hester van der Kevie, Floris Groen (ouder), Ellen Reemst, Anette Kooij (Monuta Vlaardingen)
  “We zijn ontzettend trots dat we de Monuta Helpt jaarprijs mee naar huis mogen nemen. En dankbaar dat een van de ouders uit ons verpleegkundig kinderdagverblijf met ons de presentatie wilde geven om meer aandacht te krijgen voor palliatieve kinderzorg,” zegt Nicoline Cornelissen, projectmanager bij CityKids. “Elke dag werken onze pedagogen en kinderverpleegkundigen met kinderen en ouders die weten dat het leven van hun kind verkort is. Door ontwikkelingsgerichte zorg te bieden waarbij we echt kijken naar de behoefte van het kind en het gehele gezin proberen we de kwaliteit van het leven van de kinderen en hun gezin te vergroten. Met het bedrag dat we nu hebben gekregen gaan we onder andere extra activiteiten en ontwikkelingsgericht materiaal bekostigen. Bijvoorbeeld voor de nazorg. Zo hebben we voor een onlangs overleden kind voor het overlijden een koffertje aan de ouders gegeven waar zij alle herinneringen in konden doen. Daarnaast besteden we de donatie ook aan een driedaagse cursus voor onze kinderverpleegkundigen en pedagogen over palliatieve kinderzorg.”

  Genomineerden
  Het Monuta Helpt fonds steunt lokale initiatieven op het gebied van ouderenzorg, palliatieve zorg, mantelzorg of zorg voor nabestaanden. Van alle 95 toegewezen aanvragen in 2018 uit het hele land zijn vier initiatieven ‘Monuta Helpt Kwartaal Aanvrager’ geworden en genomineerd voor de jaarprijs. Tijdens het event hielden zij elk een presentatie waarna het aanwezige publiek kon stemmen op hun favoriete initiatief. De winnaar krijgt de titel ‘Monuta Helpt Aanvrager van het Jaar 2018’. Met meer dan de helft van de stemmen ging de prijs naar Stichting Vrienden Van CityKids. De andere drie initiatieven waren, Stichting Dagvlinder (Brunssum), Stichting Almeerse Senioren Theatergroep (Almere), Zorggroep De oldtimer Run (Herten).

  Donaties
  Het doel van het Monuta Helpt evenement is iedereen te bedanken die zich inzet voor lokale initiatieven die bijdragen aan het steunen van mensen in de laatste fase van hun leven, tijdens of na een afscheid. Het bestuur, met Anita Witzier als voorzitter, beoordeelt per kwartaal de ingediende aanvragen en kent bedragen toe aan de initiatieven die voldoen aan de voorwaarden. De steun van Monuta Helpt aan lokale initiatieven komt elk kwartaal tot uiting in een groot aantal donaties.

 • Stichting Troostdekentje

  Warm en zacht voor een beetje troost

  Van Stichting Troostdekentje hebben we voor elk kind een dekentje gehad en binnenkort krijgen ze ook allemaal een leuke verrassing voor Sinterklaas.

 • Herfstvakantie: Zwemuitje bij zwembad Oostervant!

  Al geruime tijd stond Zwemmen op ons verlanglijstje. En omdat er in de vakantieperiodes geen schoolzwemmen is, bood Zwembad Oostervant ons de mogelijkheid om het bad een uurtje te huren. Door een sponsorbijdrage van Stichting Blok’s Paperwork werd onze zwemdroom werkelijkheid! Op  vrijdag 26 oktober zijn we heerlijk gaan zwemmen met de kinderen van De Wereld en van onze locatie in Capelle – Rivium. Lees hieronder het verslag van onze pedagoog Lindsey Hobé hoe onze kinderen het zwemuitje ervaren hebben:
  Eindelijk was het dan zover: de kinderen van CityKids mochten zwemmen bij Zwembad Oostervant in Rotterdam. De ouders waren razend enthousiast en wilden graag mee naar het zwemuitje, ook de kinderen waren toen zij het nieuws hoorden enthousiast. De laatste week was voor de kinderen op locatie De Wereld spannend. De pedagogen kregen vaak de vraag “wanneer zwemmen?” en ook vroegen de kinderen bevestiging of zij mee mochten. Bijvoorbeeld door “ik ook zwemmen?”.
  Sommige kinderen van locatie De Wereld kwamen met de taxi en andere kinderen werden gebracht door hun ouder(s) die ook bleven kijken en sommige ouders gingen samen met hun kind zwemmen.  Ook waren broertjes en zusjes uitgenodigd. Dit zorgde voor lieve momenten tussen broer en zus en natuurlijk dikke pret.
  In het zwembad waren 2 glijbanen en verschillende attributen om mee te spelen. De kinderen konden gebruik maken van verschillende banen, 2 ondiepe banen en 1 baan waar de kinderen niet konden staan. De begeleiders konden hier wel staan. Voor sommige kinderen was het niet voelen van de bodem nog een beetje spannend. De kinderen konden van de glijbanen, spelen met boten, emmers en drijf-attributen.  Ook waren er kinderen die het heerlijk vonden om met hun gezicht onder water te gaan. Dit zorgde voor een hele andere beleving.
  De kinderen werden allemaal één op één begeleid, waardoor het kind de volle aandacht kreeg van de pedagoog, stagiaire, vrijwilliger, broertje/zusje en/of de ouder(s). Het uurtje zwemmen vloog voorbij.  Gelukkig staat het volgende zwemuitje gepland, namelijk 4 januari. Dit duurt nog een aantal weken, maar zeker leuk om naar uit te kijken!!

  CityKids De Wereld wil Stichting Blok’s Paperwork en de vrijwilligers hartelijk bedanken voor deze geweldige ochtend. Ook de enthousiaste reacties van de ouder(s) en de kinderen zijn reacties om te koesteren.

 • Piratenuitje van Stichting SCR for Kids

  Op 14 Oktober werden 5 kinderen van CityKids & hun gezin verblijd met een geweldig piratenfeest op een echte piratenboot. Met totaal 30 chronisch zieke kinderen, ouders, begeleiders en zusjes of broertjes begon de boottocht op de Contessa, vanuit het Boerengat aan de Admiraliteitskade. We voeren de Rotterdamse haven rond, onder het genot van de zon en een heerlijke temperatuur. Wat is Rotterdam toch prachtig! De kinderen waren erg enthousiast en waanden zich echte piraten in hun mooie piratenpakjes, gesponsord door Stichting Vrienden van CityKids. En om het geheel compleet te maken, waren er diverse andere boten aanwezig waarmee we de strijd aan gingen. Zo waren er echte mariniers, stoere motormannen, veteranen en politie aanwezig. Dat maakte het allemaal erg spannend, maar gelukkig bleken ze in een goede bui. De gehele dag werden de kinderen en hun gezin enorm verwend. Aan alles  was gedacht, er werd lekker gesnoept, frietjes, snacks en broodjes vis gegeten en voor de vitaminen heerlijk fruit. De kinderen konden worden geschminkt, genoten van de muziek, waren natuurlijk zelf de kapitein achter het grote roer, met een klein beetje hulp van de echte kapitein. En aan het einde van de dag kwam er ook nog een goochelaar. Ouders genoten ervan om heerlijk weer eens zo’n leuk uitje te hebben met hun kind(eren) en met andere ouders en kinderen te praten en plezier te maken.  Een hele dag zonder zorgen en alleen maar genieten. Wat is dat veel waard. In de middag werd er innig afscheid van iedereen genomen, onder het genot van een ijsje en een drankje en kregen de kinderen ook nog hele mooie cadeaus mee naar huis. Wat een verwennerij!  Wij, van Vrienden van CityKids, zijn de stichting SCR for Kids enorm dankbaar hiervoor en hopen volgend jaar weer deel te nemen aan deze fantastische dag met onze kinderen.
  Met speciale dank aan onze kinderverpleegkundige Carin die op het lumineuze idee kwam als vrijwilliger mee te gaan om de ouders nog meer te kunnen laten genieten van dit piratenuitje.

 • Donatie

  Van Stichting Blok’s Paperwork hebben we een donatie van 3000 euro ontvangen voor diverse uitjes, activiteiten en een extra grote kinderwagen waarmee we met 2 baby’s naar buiten kunnen. Het eerstvolgende uitje is zwemmen in de herfstvakantie in zwembad Oostervant in Rotterdam.

  Stichting Blok’s Paperwork super bedankt voor jullie gulle gift! We laten jullie graag zien hoe blij de kids zijn met jullie steun.

 • Monkeytown

  Donderdag 13 september is CityKids Den Haag naar Monkeytown geweest. De kinderen van groep Leeuw, Beer en Vogel keken hun ogen uit! Er was veel te ontdekken in Monkeytown. De kinderen sprongen op de trampolines, gleden van de glijbanen, roetsjten van de rodelbaan, speelden in de ballenbak of klommen door het klimparadijs. De dapperste kinderen namen zelfs een kijkje in de donkere jungle met leeuwen, nijlpaarden en giraffen! Maar het allerleukste was de enorme, blauwe opblaasglijbaan.

  Tussen het spelen door aten de kinderen patatjes en een lekker ijsje. De ouders en (ortho)pedagogen genoten van alle blije gezichtjes van de kinderen. “Het is geweldig om een kind zo intens te zien genieten!”, zei een van de (ortho)pedagogen stralend.

  Na het spelen keerden de (ortho)pedagogen en kinderen met de bus terug naar CityKids. Het liedje over de wielen van de bus mocht daarbij natuurlijk niet ontbreken!

  Bedankt Monkeytown en Stichting Vrienden van CityKids voor deze geweldige dag!

 • Stichting Pallieter goes (johnny) CASH

  Zaterdag 25 augustus jl. vond de feestavond van Stichting Pallieter plaats in het Isala theater in Capelle aan den IJssel, geheel in de geest van de oprichter en grote inspirator Rein Lander, die afgelopen maart toch nog plotseling is overleden. Rein was eind 2017 al begonnen met de organisatie van wat zijn afscheidsfeest had moeten worden: Met iedereen die Pallieter de afgelopen jaren gesteund heeft, met zijn favoriete muziek uit de jaren 50 en 60, na afloop de voetjes van de vloer en door uiteraard onze doelgroep in het zonnetje te zetten waar Rein Stichting Pallieter voor opgericht heeft: ernstig ongeneeslijk dan wel chronisch zieke kinderen en kinderen  met een beperking.

  Pallieter heeft CityKids – via Stichting Vrienden van CityKids – al diverse malen gesponsord. Denk hierbij aan de inrichting van buitenspeelplaats en  een (rolstoel)bus voor Rotterdam, de snoezelkamer van Den Haag, de kindertablets en ondersteuning bij de diverse uitjes.

  De avond was bijzonder geslaagd. Er hing een warme sfeer, mooie – soms emotionele – herinneringen kwamen naar boven. In de grote zaal was een fantastisch optreden van Def Americans met muziek van vnl. Johnny Cash & June Carter Cash. Met aansluitend een optreden in de kleine zaal van Shaka McCrae, de zoon van George (‘Rock Your Baby’), die een volle dansvloer trok voor “voetjes van de vloer”. Uiteraard was er gezorgd voor hapjes en drankjes. Een feest met zo’n 300 mensen die Pallieter en Rein een warm hart toedragen, een feest waar Rein het vast naar zijn zin had gehad.

  Bij Pallieter staan de kinderen én hun gezin centraal. Voor hen had Rein een ander afscheidscadeautje verzonnen. Afgelopen juni heeft een aantal gezinnen met een ernstig ziek kind, o.a. van CityKids, een onvergetelijke vakantieweek beleefd in Villa Pardoes in Kaatsheuvel. Maar Rein wilde meer: Tijdens de feestavond heeft Stichting Pallieter dan ook cheques uitgereikt aan 10 goede doelen die gaan voor meer kwaliteit van leven voor het zieke kind. Ook de Vrienden van CityKids is verwend met ontwikkelingsgericht (spel)materiaal voor de Gouvernestraat en de Van Oldenbarneveltplaats, buitenspeeltoestel voor Den Haag en een snoezelkamer voor onze nieuwe vestiging in Capelle aan den IJssel. Daarnaast is ook een cheque uitgereikt voor het toekomstige Rein Lander huis in Spijkenisse: In een woonboerderij komt een verpleegkundig kinderdagverblijf en een verpleegkundig kinderzorghuis (24 uurszorg).

 • Buitenspeeldagen

  Nieuw dit jaar waren Buitenspeeldagen in augustus voor onze 3 locaties in de regio Groot Rijnmond, mogelijk gemaakt door sponsors, vrijwilligers, de ouders en de medewerkers van CityKids. Lees hier het verslag.

 • Donatie van Monuta

  Van Monuta Helpt hebben we een donatie gehad van € 2000 voor nazorg bij het overlijden van een kind. Deze nazorg is afgestemd op de wens van de ouders en kan bijv. inhouden: een troostknuffel, een krans / bloemen voor bij de uitvaart, een rouwadvertentie, een fotoboek, een bijeenkomst voor de (groot)ouders en overige familie bij CityKids om herinneringen op te halen, enz. Ook voor de CityKids medewerkers is dit een heftige gebeurtenis en is nazorg gewenst, in ieder geval de mogelijkheid bij elkaar te zijn en te praten, je gevoelens te uiten en elkaar te steunen, evt. met hulp van externe organisaties zoals Stg Achter de  Regenboog en de ARBO.

  Inmiddels is het bedrag opgehoogd met € 500, een extra donatie doordat Stichting Vrienden van CityKids Aanvrager van het kwartaal is geworden. En tijdens het  Monuta Helpt event op woensdag 7 november a.s. gaan we op voor Aanvrager en Ambassadeur van het jaar.

 • Met Students4Society naar Blijdorp

  Onverwachts zijn de kinderen van het verpleegkundig kinderdagverblijf toch nog naar Blijdorp geweest dit jaar. Dit jaar hadden we gekozen voor een uitje naar het Plaswijckpark (dat op 29 mei plaats gevonden heeft) in plaats van het jaarlijkse uitje naar Blijdorp. Via Stichting Present zijn we in contact gekomen met Students4Society die onze kinderen op donderdag 12 juli jl. getrakteerd hebben op een uitje naar Blijdorp en op nog veel meer. Hieronder het verslag van deze fantastische dag.

  Bij de ingang van Blijdorp stonden de studenten op ons te wachten. Ze waren goed voorbereid en wisten met welk kind van CityKids zij deze dag  op pad zouden gaan. Ze stelden zich voor aan de medewerkers van CityKids en aan de kinderen. Ze gaven de kinderen rustig de tijd om te wennen aan alle nieuwe gezichten. Een aai over de bol van de kinderen deed wonderen en de studenten hoorden geïnteresseerd eventuele bijzonderheden aan. Leuk om te zien hoeveel tijd zij gestoken hadden in het organiseren van dit uitje. Van te voren hadden de vrijwilligers zich verdiept in de plattegrond van Blijdorp en hadden een mooie route uitgestippeld die naar de lunchplek toe leidde. In kleine groepjes gingen ze op pad. Toen de vrijwilligers merkten dat de kinderen aan hen gewend waren, zochten zij ook wat meer toenadering. Het was erg leuk om te zien hoe zij met de kinderen om gingen! De studenten ontpopten zich als ware entertainers en zorgzame ‘oppassers’. Ze voelden de kinderen goed aan en vonden snel een ingang bij de kinderen. Ook waren ze erg geïnteresseerd en stelden veel vragen aan de medewerkers van CityKids. De kinderen genoten zichtbaar van het contact met de vrijwilligers. Regelmatig werden er grapjes uitgehaald. Met de lunch leek het bijna alsof iedereen elkaar al voor langere tijd kende! Het was niet te merken dat de vrijwilligers en de kinderen elkaar die ochtend net ontmoet hadden. Het was erg mooi om te zien hoe de vrijwilligers zich in de kinderen probeerden in te leven. Wanneer de kinderen in een kinderwagen/rolstoel zaten, keek de vrijwilliger op ooghoogte van de kinderen mee om te zien of de kinderen de dieren goed konden zien. Of ze namen de kinderen op schoot of ze werden opgetild, alles om de kinderen de dieren goed te laten zien. Samen kropen ze door tunnels of verdwaalden in de vele mooie tuinen van Blijdorp.

  Het was een warme dag. De uitgebreide lunch die de studenten geregeld hadden was zeer welkom: We hebben genoten van de frietjes, kipnuggets, een flesje drinken en zelfs een ijsje toe. Om het feest helemaal compleet te maken kregen de kinderen bij de lunch een broodtrommel van Blijdorp en een olifanten knuffel mee naar huis. Wij als CityKids kijken met een warm gevoel terug op deze gezellige dag met de vrijwilligers van Students4Society! Het betekent voor ons erg veel dat zij zich voor de kinderen van CityKids inzetten om ze een onvergetelijke dag te laten beleven. Ontroerend om te zien dat de studenten zo lief, zorgzaam en enthousiast reageerden op de kinderen. Stichting Present en Students4Society heel hartelijk bedankt voor deze leuke en bijzondere dag!

 • TE GAST IN VILLA PARDOES

  Stichting Pallieter heeft het mogelijk gemaakt dat we met 5 gezinnen van CityKids en drie van onze medewerkers hebben genoten in het schitterende vakantieverblijf Villa Pardoes. Villa Pardoes is er speciaal voor zieke kinderen en hun familie. Het is er prachtig en de bungalows zijn gezellig en kleurrijk ingericht. Het was een heerlijk samen zijn van de gezinnen en medewerkers waarin ervaringen en verhalen gedeeld werden. Uiteraard werd er ook flink genoten zoals van het bubbelbad, de Efteling  om de hoek, de speeltuin en het verkleden. Niets was er teveel. Het kon allemaal!

   

  Er was tijd voor extra aandacht en bijzondere momenten tussen de kinderen, hun broers en zussen  en hun ouders. In het dagelijkse leven is er altijd zoveel wat moet en waar rekening mee moet worden gehouden, maar deze week worden de families echt verwend en is er echt meer ruimte voor wezenlijk contact.  Enorme bewondering hebben we ook voor de gezinnen, die met zoveel energie zorg geven. We hopen dat met deze heerlijke week de ouders weer volop energie hebben om deze zorg voor hun kind te kunnen blijven geven.

  We verheugen ons op een volgende keer!

 • Plaswijckpark 2018

  Op 29 mei was het dan zover. Om 10:00 uur vertrokken we met de taxi’s vanaf de locaties met de kinderen en begeleiders richting Plaswijckpark. Bij aankomst stonden er al een aantal ouders en kinderen vol spanning te wachten, om naar binnen te gaan.  Eenmaal binnen in het park had iedereen een groepje waarmee het park werd verkend.  Elk kind had die dag een persoonlijk begeleider of ouder, dit zorgde voor optimale veiligheid en speelplezier. Voor ieder kind was er wat wils; er was een kleine dierentuin, een verkeerstuin en een grote binnen speeltuin met trampolines, glijbanen en een springkussen. Na al dat spelen had iedereen wel iets lekkers verdient. Tussen de middag kregen de kinderen en de ouders patat met mayonaise  en als toetje een ijsje!   Het was fijn om te zien dat alle  kinderen, begeleiders en ouders zoveel plezier samen hadden en genoten van de dag! Nadat alle buikjes weer gevuld waren maakten we ons klaar voor de terugreis naar CityKids. We kijken terug op een super geslaagd uitje.

  Bedankt Plaswijckpark en de vrienden van CityKids voor de onvergetelijke dag!

 • Stg Present Rotterdam

  Stg Present Rotterdam is de verbindende schakel tussen vrijwilligers die iets willen doen voor een ander en mensen die een steuntje nodig hebben. Medio april bestond Present 10 jaar en deden hun naam eer aan. Met studenten waren ze present met een cadeautje op onze 3 locaties voor een voorleesuurtje én wat lekkers.

  Het voorlezen is zeer enthousiast ontvangen door de kinderen.  Zij vonden de verhalen erg leuk en werden uitgedaagd om mee te doen. Het ene kind luisterde aandachtig, voor het andere kind duurde het lezen van de boekjes te lang. Als klap op de vuurpijl kreeg elk kind een toeter waarmee ze het verhaaltje konden uitblazen!

  Het was ook leerzaam voor de studenten die niet veel wisten van onze doelgroep maar dit heel snel en leuk oppikten.

  Stichting Present en de studenten heel hartelijk bedankt! Met speciale dank aan Boekhandel Amesz in Kralingen voor het schenken van de leuke voorleesboekjes.

 • Paasuitje

  Het Paasuitje is nu echt een traditie geworden: Dit jaar was alweer de 2e editie van het Paasuitje en opnieuw waren we te gast in een groot herenhuis met een heerlijke tuin aan het Koningin Emmaplein in Rotterdam. We vreesden een beetje voor het weer, Pasen was vroeg dit jaar. De dag ervoor was regenachtig maar donderdag 29 maart was het droog en kwam zelfs de zon te voorschijn. Iedereen heeft genoten van deze mooie dag: uiteraard de kinderen, maar ook de ouders, de medewerkers en de vrijwilligers.

  ’s Ochtends was er voor de kinderen een speurtocht naar paaseieren die  allemaal centraal ingezameld werden: een gigantische berg met paaseieren was het resultaat. Daarna kon heerlijk in de zon gespeeld en gesport worden. Of lekker paasbruin worden in de zon.

  Tussen de middag was er een heerlijke paaslunch. Na de middag gingen de kleine kinderen terug naar CityKids om te slapen en konden de andere kinderen weer lekker buiten in de tuin spelen of een popup Paaskaart maken. Ieder kind kreeg na afloop een tasje mee met eieren en als verrassing een chocolade paashaasje en een cadeautje van de gastheer.

  Een fantastisch uitje, mogelijk gemaakt door de medewerking van velen: de vrijwilligers, ouders, CityKids medewerkers en de sponsors: AH Lijnbaan, Emma Hazenak, Bakkerij Klootwijk, Foto Henriëtte, Stichting Pallieter, familie Sandberg, Sportbedrijf Rotterdam, Stichting Vrienden van CityKids. Iedereen bedankt en graag tot het volgende uitje!

 • Paasuitje

  Tijdens ons Paasuitje zijn we enorm verrast met een prachtige donatie:

  Stichting Pallieter heeft 4 tablets aan CityKids gedoneerd. We zijn hier shttps://www.citykids.nl/wp-content/uploads/2018/06/foto-tablet-4-768x1365.png 768w, https://www.citykids.nl/wp-content/uploads/2018/06/foto-tablet-4-576x1024.png 576w, https://www.citykids.nl/wp-content/uploads/2018/06/foto-tablet-4.png 900w" sizes="(max-width: 169px) 100vw, 169px" style="vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-left: 40px; float: right;">uper blij mee. Dit was een grote wens van zowel het Verpleegkundig Kinderdagverblijf als het Kinderdagcentrum.

  De tablets worden graag ingezet tijdens de behandeling. Ze zullen worden gebruikt voor het stimuleren van de verschillende ontwikkelingsgebieden. De fijne motoriek wordt bevorderd door het gebruik van een touchscreen. De movements games stimuleren de grove motoriek. En er zijn apps (gecreëerd door logopedisten) die de taal- en spraakontwikkeling stimuleren. De cognitieve ontwikkeling wordt gestimuleerd door educatieve spellen / apps.

  De tablet kan ook ingezet worden als beloning, bijvoorbeeld tijdens zindelijkheidstraining, aan tafel blijven zitten, samenspel, enz. Materiële beloningen zijn soms effectiever gebleken dan sociale beloning bij kinderen met een stoornis in het autistisch spectrum. Ook voor kinderen met gedragsproblemen is het een effectieve beloning om gewenst gedrag te bevorderen. Bij gewenst gedrag wordt de tablet ingezet als beloning.

  Voor kinderen met een visuele beperking is de tablet een uitkomst door het vergroten van het beeld, voice-overs, verschillende kleurinstellingen en spraakinvoer.

  De tablet is kindvriendelijk in gebruik, zeker voor de doelgroep van CityKids, doordat het licht is en een rubberen hoes heeft die voor grip zorgt. Voor de kinderen met een lichamelijke beperking is de tablet een uitkomst, doordat de tablet niet vast staat en in verschillende hoeken vastgehouden kan worden. Het voordeel 

  van deze tablets is dat ze speciaal voor kinderen zijn. Ze hebben een oudergedeelte met toegang via een wachtwoord. Daar kunnen tijdlimieten worden ingesteld  zodat de tablet zichzelf uitschakelt na of op een bepaalde tijd, er zijn verschillende kindprofielen en het heeft een mooie stevige bumper, dus we verwachten er heel lang gebruik van te kunnen maken!

  Namens alle kinderen, (ortho)pedagogen en kinderverpleegkundigen, Stichting Pallieter heel erg bedankt!

 • Nieuwe instrumenten

  Op de Oostzeedijk kunnen de kinderen vanaf nu (maart 2018) ook muziek maken met de nieuwe instrumenten. De kinderen zijn enthousiast en hebben zichtbaar plezier. De sfeer is erg goed en er worden mooie ritmes gemaakt. Ter ondersteuning was bij de introductie van de muziekinstrumenten ook een muziektherapeut aanwezig. De aankomende tijd gaat worden gekeken wat de mogelijkheden zijn voor muziektherapie binnen CityKids.
  Wij willen Stichting Vrienden hartelijk bedanken voor de schenking van de instrumenten! Wij en de kinderen zijn hier super blij mee.
 • Nieuwe stoel

  Wat fijn dat er met leverancier Atlas Kidtech en Stichting Stinafo zo snel geschakeld kan worden! Echt helpen waar anderen stoppen ….

  Mohammed en zijn moeder zijn zo gelukkig met de nieuwe speciaal aangepaste stoel waar Mohammed rust vindt en hem helpt zich veel beter te concentreren! Dank dat jullie dit voor dit gezin mogelijk hebben willen Op maken!

 • Snoezelkamer

  Op 21 december 2017 is de snoezelkamer van CityKids Den Haag officieel geopend door de kerstman. Deze mooie kamer is gedoneerd door Stichting Pallieter en Stichting Nicolaas Gasthuis.

   Hiernaast is een gloednieuw hoog/laag bed en een snoezelbox met sensomotorisch speelgoed gedoneerd door Stichting Stinafo. Onze kinderen raken niet uitgekeken in de snoezelkamer en zullen heel veel plezier gaan beleven aan de snoezelbox. Nogmaals onze grote dank voor jullie support!!
  Fijne kerstdagen en een mooi begin van 2018

 • Muziektherapie

  Stichting Vrienden van CityKids heeft het mogelijk gemaakt dat de kinderen op alle locaties bezoek kregen van een muziek therapeut. Jan Hendrik schreef achteraf de volgende woorden:

  Ik vond het een zeer leuke, boeiende en geslaagde dag.
  Wat een bijzondere kinderen en wat een bevlogen team hebben jullie.
  De slagwerkworkshops in de ochtend hadden naar mijn gevoel het meeste succes.
  In de middag was het voor mij en de kinderen wat uitdagender en ivm hun spanningsboog hielden we de sessies daar wat korter. Het was heerlijk om te doen. Dank jullie wel.

  We hopen dat Jan Hendrik weer gauw een keertje bij ons terug komt!

 • Dierentuin Blijdorp

  Donderdag 18 mei 2017 was anders dan normaal. Dit keer geen boekjes lezen, liedjes zingen en torens bouwen, maar heerlijk naar dierentuin Blijdorp met 38 kinderen, begeleid door 25 ouders/verzorgers en oma’s en 22 medewerkers van CityKids! Met de kinderen een dagje op stap is een hele organisatie: Tientallen tassen gevuld met luiers, koekjes en zonnebrand moeten mee. Heel fijn dat er zoveel begeleiding is, zodat elk kind ruimte en aandacht krijgt op zijn / haar eigen tempo alles te bekijken: Het Oceanium is voor sommige kinderen een levensgrote snoezelkamer waar zij de hele dag wel willen zijn, maar voor andere kinderen zijn de grote dieren en de donkere ruimtes soms een beetje spannend.

  Donderdag 18 mei 2017 was anders dan normaal. Dit keer geen boekjes lezen, liedjes zingen en torens bouwen, maar heerlijk naar dierentuin Blijdorp met 38 kinderen, begeleid door 25 ouders/verzorgers en oma’s en 22 medewerkers van CityKids! Met de kinderen een dagje op stap is een hele organisatie: Tientallen tassen gevuld met luiers, koekjes en zonnebrand moeten mee. Heel fijn dat er zoveel begeleiding is, zodat elk kind ruimte en aandacht krijgt op zijn / haar eigen tempo alles te bekijken: Het Oceanium is voor sommige kinderen een levensgrote snoezelkamer waar zij de hele dag wel willen zijn, maar voor andere kinderen zijn de grote dieren en de donkere ruimtes soms een beetje spannend.

   

  Een onvergetelijke dag voor en door iedereen. Bijzondere dank gaat uit naar het Sint Laurensfonds die deze fantastische dag mogelijk gemaakt heeft! Zonder deze financiële ondersteuning zijn dit soort gezamenlijke uitjes samen met de ouders van de kinderen heel moeilijk te realiseren.

   

 • Paasuitje

  Op dinsdag 11 april stond het Paasuitje voor de kinderen van CityKids op de kalender. De locatie was dit jaar uniek: een groot huis met een fantastische tuin van de familie Sandberg aan het Emmaplein. 33 kinderen, begeleid door hun ouder(s), een vrijwilliger of medewerker van CityKids, hadden een onvergetelijke dag. Door het prachtige weer was het heerlijk vertoeven in de tuin. De kinderen konden zich lekker uitleven. De Paashaas had, speciaal voor de kinderen, veel paaseitjes verstopt, dus de kinderen gingen met z’n allen op eierjacht. Alle eitjes werden in een grote mand verzameld en verdeeld onder de kinderen die na afloop ieder een tasje met lekkers mee naar huis kregen. Ook de ouders kregen een doosje met chocolade eitjes mee. En na de lunch werden de kinderen nog verrast door 3 CliniClowns. Voor de meeste ouders was het de eerste keer dat ze aanwezig waren bij een optreden van de CliniClowns.

  Een geslaagd uitje die door medewerking van velen mogelijk gemaakt is: Vrijwilligers, CityKids medewerkers, de kinderen en hun ouders, de Paashaas en de sponsors: AH, de CliniClowns, bakkerij Klootwijk, Lunchroom Leuk, Stichting Pallieter, familie Sandberg en Stichting Vrienden van CityKids.

  Een traditie geboren!

 • Digitaal schoolbord

  We zijn reuze blij met ALLE STEUN  die we ontvangen om “onze” kinderen meer kwaliteit van leven te geven. Zo ook met de donatie van Stichting Bevordering Maatschappelijke Dienstverlening Rotterdam (BMDR) voor de aanschaf van een digitaal schoolbord. Zo kunnen de kinderen ook mee met deze tijd. Met behulp van het schoolbord kunnen de kinderen spelenderwijs leren, zoals schrijven en tekenen en het leren van allerlei figuren en kleuren. Dit alles kan ook nog ondersteund worden met foto’s en filmpjes.

  Stichting BMDR heeft met het digitale schoolbord een grote wens van de kinderen in vervulling laten gaan. Heel hartelijk bedankt!!

 • Donatie

  Blij verrast waren we met de actie van de gemeente Rotterdam: De directiestaf Bestuurs- en Concern Ondersteuning (BCO) heeft gekozen voor een Escape Dinner als afdelingsuitje en als teambuildingsactiviteit voor ca. 20 collega’s. De organiserende partij doneert consequent per diner €25,- aan een goed doel  dat de klant zelf mag uitkiezen. De afdeling BCO wilde graag wat doen voor Rotterdamse kinderen, die een steuntje in hun rug heel goed kunnen gebruiken en dat werden de kinderen van CityKids.

  Maar dat was nog niet alles: De BCO medewerkers wilden graag meer doneren dan de €25,-. En zo ontstond de spontane actie bij de uitnodiging voor het Escape Dinner informatie over CityKids mee te sturen én een envelop voor de vrijwillige extra bijdrage voor het goede doel. De enveloppen werden bij binnenkomst in een black box gestopt en aan het eind van de avond werd het bedrag voor CityKids bekend gemaakt: € 170,-!!

  De kinderen van CityKids zijn superblij met dit hartverwarmende initiatief van de gemeente Rotterdam. We gaan met de donatie extra ontwikkelingsgericht materiaal kopen zodat we de kinderen spelenderwijs kunnen laten leren. Medewerkers van de afdeling BCO heel hartelijk bedankt!

 • Stoel en tafel

  Wat zijn we Stichting Physico dankbaar voor de mogelijkheid die we hebben gekregen om  een prachtige Panda stoel en de Bert ( sta-tafel) te mogen bestellen. Hoewel de Ernie voor de jongere kinderen heel erg veel gebruikt wordt, waren juist de oudere kinderen echt toe aan de Bert. Ook een nieuwe Panda stoel geeft de kinderen zoveel meer zit comfort en plezier; ze zitten er zoveel beter en gesteund in. Op 12 januari 2017 op onze Nieuwjaarsborrel zullen we Stichting Physico samen met de ouders en kinderen bedanken voor deze geweldige ondersteuning die ze ons hebben geboden.

 • Buitenspeelplaats en rolstoelbus

  Het is gelukt!  Kinderen van CityKids spelen nu heerlijk veilig buiten op de nieuwe aangelegde buitenspeelplaats!

  22 juni j.l. de enige droge zonnige middag die week,  heeft de heer G. Mildenberg , voorzitter van Stichting Pallieter,  samen met de kinderen en in het bijzijn van alle ouders, donateurs, zorgprofessionals en visitatie commissie van Kind & Ziekenhuis  de buitenspeelplaats officieel  geopend.

   

  De ijsjes van Doppio  en de mooie fleurige buitenschildering van “de kunstenaars van de straat” van Via Kunst maakten het allemaal nog vrolijker!

   

  Stichting Kindertehuizen Rotterdam  heeft ons de NSGK zandbak geschonken waardoor nu ook kinderen,  die in de rolstoel zitten gezellig mee kunnen spelen en inmiddels ook de heerlijkste zandtaartjes maken!

  De buitenspeelplaats heeft naast alle handicap specifieke speelmaterialen nu ook een veel groenere uitstraling gekregen doordat  Boomkwekerij de Einder de mooiste klimplanten en sierappelboompjes heeft geplant!  Ook is er voor de jongsten een klein zacht kunstgrasveldje aangelegd. U begrijpt dat de oudere kinderen daar liever wat goaltjes willen neer zetten maar voorlopig genieten de  jongste kinderen  van dit fijne  groene veldje.

  Wat voelen we ons verwend en we zijn er zo ontzettend blij mee dat door de donaties van de 4 stichtingen samen,  we de kinderen bij ons in zorg zoveel meer op de buitenspeelplaats kunnen aanbieden!

  Diezelfde middag hebben we ook de sleutels overhandigd gekregen van de rode Johanniter bus. Een prachtige (rolstoel)bus waarmee we nu de kinderen van CityKids iedere morgen kunnen halen en weer thuis brengen.

 • Blijdorp

  Van een sponsor, die CityKids een warm hart toedraagt hebben we op zijn kosten een dag mogen organiseren voor alle kinderen en hun ouders. Zo zijn we met een hele grote groep 12 april jl. naar Blijdorp geweest. Voor veel kinderen en hun ouders was dit de eerste keer in een dierentuin te zijn geweest. Wat hebben we met elkaar genoten! Het Oceanium leek wel een grote Snoezelruimte; de kinderen lagen op hun rug te genieten van al het moois wat voorbij zwom. Dank voor deze heerlijke dag en we voelden ons één grote CityKids familie.

 • Donatie

  BLADT Charity is een stichting die goede doelen en projecten financieel ondersteunt. Het fonds is opgericht door de familie Bladt die -na de verkoop van een goedlopend bedrijf- iets terug wil doen voor de samenleving. Wij steunen projecten die iets nieuws en extra’s betekenen voor groepen mensen die bijzondere hulp of aandacht nodig hebben. http://www.bladt-charity.nl/

   

 • Sta-tafel

  Daar we steeds meer kinderen krijgen op het verpleegkundig kinderdagverblijf,  die nu ze wat ouder worden niet zelfstandig kunnen staan,  wilden we in overleg met onze kinder –fysiotherapeut  de “Ernie” Sta-tafel voor de kinderen aanschaffen. Dit hebben we aangevraagd bij Stchting Bladt Charity en we zijn enorm blij dat we een prachtige nieuwe Sta-tafel hebben mogen kopen.  De firma Atlas Kidtech is die met plezier komen afleveren en was zo begaan met  onze doelgroep en locatie en zag dat er meer kinderen gebruik van konden maken dat ze ons een tweede Ernie in bruikleen hebben gegeven!  Inmiddels maken 4 kinderen intensief van beide tafels om beurten gebruik. De wereld ziet er zo anders uit als je recht op kunt staan en goed wordt ondersteund. Hoewel  de tweede tafel nog gefinancierd moet worden zijn  we de Stichting heel dankbaar voor de nieuwe Ernie en danken ook Atlas Kidtech voor hun bereidwilligheid en meedenken om de kinderen van CityKids meer ontwikkelingsmogelijkheden te geven.

  Met grote blijdschap hebben wij inmiddels van het Sint Laurensfonds en Stichting Pallieter een toekenning gekregen waardoor we ook daadwerkelijk de order hebben kunnen plaatsen. Er is nog een klein tekort en de hoop is dat dat ook nog door een vierde  fonds zal worden ondersteund. Dit betekent dat 22 juni a.s.  door kan gaan en er een officiële opening zal zijn voor kinderen en hun families, medewerkers en onze nieuwe betrokken donateurs. Wij, en met name alle kinderen verheugen zich er nu al enorm op , om over een maand lekker buiten te kunnen spelen met alle nieuwe speeltoestellen.

 • Buitenspeelplaats

  Stichting Job Dura Fonds, opgericht in 1994, behartigt algemeen maatschappelijke, culturele en wetenschappelijke belangen op het gebied van de gebouwde omgeving, bij voorkeur gericht op de stad Rotterdam.

   Een grote wens van CityKids is om de kinderen met elkaar veel buiten te laten spelen. Nu zijn onze balkons smal en lang maar hebben helaas nog niet zoveel speeltoestellen. Ook het creëren van een meer natuurlijke uitstraling is een grote  wens. Ook al zitten we midden in de stad we willen de kinderen graag samen buiten laten spelen op een vrolijke buitenplaats met wat groen om ons heen.  We hebben samen met de firma Kompan en het projectteam bestaande uit een  ouder, kind, Pedagoog en projectleider een programma van eisen opgesteld en daar is een plan uit voortgekomen. Dit hebben we aan een aantal Fondsen en Stichtingen verstuurd. Stichting Job Dura Fonds wil  ons plan als eerste ondersteunen. Dus echt het begin is er en we zijn de Stichting daar zeer dankbaar voor. Toch hebben we echter nog meer geld nodig om de buitenspeelplaats  ook daadwerkelijk te kunnen realiseren. 22 juni  as.  willen we eigenlijk officieel de buitenspeelplaats samen 

  met de kinderen en ouders openen. We hopen intens dat er nog een paar fondsen ons willen ondersteunen  zodat de kinderen de hele zomer met speciaal aangepast speelmateriaal zich met elkaar kunnen vermaken! Mocht u dit lezen en dit project van harte willen ondersteunen, wend u zich dan tot Nicoline Cornelissen, Projectmanager CityKids;  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 • Snoezelruimte

  Hoe goed de medische zorg in Nederland ook is, soms is het normale zorgpakket gewoon niet voldoende. Stichting DaDa zet zich in voor zieke kinderen die extra zorg en voorzieningen nodig hebben. Stichting DaDa wil echt het verschil maken voor een betere zorg voor kinderen!

   

  Het familiebedrijf Mommers Schoonmaak is sinds 1949 een vertrouwde naam in de schoonmaakwereld. Wij zijn een graag geziene partner van vele kleine en grote opdrachtgevers. 

  a en Mommers Schoonmaak hebben beide CityKids financieel ondersteund in de realisatie van een prachtige volledig ingerichte Snoezelruimte. Door dit initiatief van St DaDa wordt  echt het verschil gemaakt!  Kinderen en vaak ook samen met hun ouders en familie genieten dagelijks van de rustige stimulerende omgeving, die onze snoezelruimte hen biedt. Wij zijn de  Stichting en het Bedrijf heel erg dankbaar voor hun betrokkenheid bij dit voor ons zo bijzondere en waardevolle project.

Lees meer: Activiteiten Vrienden van CityKids

 • Hits: 1448

Medewerkers

Medewerkers

Hieroner vindt u een overzicht van onze medewerkers. U kunt gebruik maken van het filter om de medewerkers per locatie te tonen.

 • Maritza Russel
  Directeur
 • Wilko Karel

  CFO

 • Nicoline van Rappard
  Manager Bijzondere Projecten
 • Suzanne Bakker-van Dam

  Operationeel Manager

 • Simone Hoogendoorn

  Operationeel Manager

 • Erwin Hairwassers
  Operationeel Manager
 • Dénise Ligtvoet- Boonman

  GZ-Psycholoog

 • Rachel van Kampen

  Teamcoördinator

 • Kelly van Tol

  Teamcoördinator

 • Vera Eekman

  Teamcoördinator

 • Kim Verheij

  Teamcoördinator

 • Edward van Geest
  Teamcoördinator
 • Marloes Mostert

  Teamcoördinator

 • Lisa Kerkhof
  Gedragswetenschapper
 • Carolien Dekker

  Teamcoördinator

 • Marije Sorgdrager
  Teamcoördinator
 • Marijke Groen
  Teamcoördinator
 • Wouter Klöne
  Senior Orthopedagoog
 • Euzhan Olieberg

  Office Manager

 • Dominique Fleming
  Financieel medewerker
 • Phyllis Lander-Aartsen

  Projecten en Communicatie

 • Anja van Pelt
  Medewerker Indicatiebeheer
 • Suzan Deurloo

  Senior Stafmedewerker

 • Sandra van Geest

  Kwaliteits- en preventiemedewerker

 • Silvia Grijseels

  Relatiemanager

 • Rayza Concincion
  Office Manager
 • Diann Schilt
  HR-medewerker
 • Hilda Mendes
  Office Manager
 • Siegfried Seedorf
  Chauffeur
 • Tarik Tahiri

  Chauffeur

 • Patrick dos Reis Tavares
  Chauffeur
 • Edwin Masson
  Chauffeur
 • Karel Scherpenhuizen
  Chauffeur
 • Brandon Goncaives
  Chauffeur
 • Rayan Rouai
  Chauffeur
 • Jordy Odijk
  Chauffeur
 • Leslie Kruis
  Chauffeur
 • Francis Cornes
  Facilitair medewerker
 • Angelique Lagerwerf
  Gedragswetenschapper
 • Charlotte van der Cammen
  Gedragswetenschapper
 • Roos de Nijs
  Gedragswetenschapper
 • Madelief Bouwman
  Gedragswetenschapper
 • Lisa Huijgen

  (kinder)verpleegkundige

 • Raynushka Valentijn

  (kinder)verpleegkundige

 • Joke Oudshoorn
  Kinderverpleegkundige
 • Rianne Roggeband
  Gezinsondersteuner
 • Razu van der Lely
  Gezinsondersteuner
 • Linda Nicodem
  Gezinsondersteuner
 • Rosanne van Antwerpen

  Pedagoog

 • Anite Vogelzang

  Pedagoog

 • Evelien Aniba

  Pedagoog

 • Carmen Kuppens

  Pedagoog

 • Priscilla van Koppen

  Pedagoog

 • Silvia van der Leeden- Kuiper

  Pedagoog

 • Marca van der Spoel

  Pedagoog

 • Joyce van Zanten

  Pedagoog

 • Marjolein Kuijf

  Pedagoog

 • Vera Angel

  Pedagoog

 • Nadia Hagenbeek

  Woonbegeleider

 • Shirley Koster

  Pedagoog

 • Chelsey den Dekker

  Pedagoog

 • Meggy Baars

  Pedagoog

 • Mignon Vlasblom

  Pedagoog

 • Laura Rotman

  Pedagoog

 • Monique Quack

  Pedagoog

 • Chaima Azaimi
  Pedagoog
 • Eline Vet

  Pedagoog

 • Guyonne Bax

  Pedagoog

 • Joëlle Kooren

  Pedagoog

 • Laura van Steekelenburg

  Pedagoog

 • Laura van Citteren
  Pedagoog 
 • Madelon van Tol

  Pedagoog

 • Annemiek de Groot

  Pedagoog

 • Kayleigh Koreman

  Pedagoog

 • Bo Vredenborg

  Pedagoog

 • Susanne Verbart

  Pedagoog

 • Karin Verburg

  Pedagoog

 • Jop van Adrichem

  Pedagoog

 • Tessa Regeer

  Pedagoog

 • Amith Ramautar

  Woonbegeleider

 • Romy Hijnen

  Woonbegeleider

 • Marloes Kunneman

  Pedagoog

 • Daphne de Jong

  Pedagoog

 • Mila Lobrink

  Pedagoog

 • Marloes Goud

  Pedagoog

 • Joyce Scheffers

  Pedagoog

 • Ellen van Dam

  Pedagoog

 • Alessia Ruggiero

  Pedagoog

 • Dagmar van ’t Hof

  Pedagoog

 • Inneke Stolk

  Woonbegeleider

 • Teuntje Bruijstens
  Pedagoog
 • Nicky de Jong
  Pedagoog
 • Denise Handgraaf
  Pedagoog
 • Inge Fijn van Draat
  Pedagoog
 • Sanne Kroon
  Pedagoog
 • Kiki Verschuren

  Pedagoog

 • Lisa van Noortwijk
  Pedagoog
 • Merel Etman
  Pedagoog
 • Manouk Veenstra
  Pedagoog
 • Bob Wijnands

  Woonbegeleider

 • Naomi Mulder

  Pedagoog

 • Stephanie de Keijzer

  Begeleider gehandicaptenzorg

 • Isa Roos

  Pedagoog

 • Sharon van der Lans

  Pedagoog

 • Nienke Krösing

  Pedagoog

 • Christina Wolf
  Pedagoog
 • Lisa de Boer
  Pedagoog
 • Chaima Ouled Said
  Pedagoog
 • Romy van Bijsteren
  Pedagoog
 • Lennard Schol

  Woonbegeleider

 • Angelique de Vriend
  Pedagoog
 • Elienne Demmers
  Pedagoog
 • Natalie Groeneweg
  Pedagoog
 • Sylvana Boon

  Pedagoog

 • Brenda Vermeulen

  Pedagoog

 • Tess Krommenhoek

  Pedagoog

 • Mary-Jane Theunissen
  Pedagoog
 • Rana Sertel
  Pedagoog
 • Verena Snaaijer
  Pedagoog
 • Josine van Eijk
  Pedagoog
 • Claudia Kievit
  Pedagoog
 • Margreet Rincheval
  Pedagoog
 • Lobke van Urk
  Pedagoog
 • Lianne Dikken
  Pedagoog
 • Mirja Silva
  Pedagoog
 • Marije Geluk
  Pedagoog
 • Esmeralda Nuiten
  Pedagoog
 • Berthilde den Outer
  Pedagoog
 • Robin van de Wetering
  Persoonlijk begeleider
 • Dehlia Dekker
  Persoonlijk begeleider
 • Seda Ozdemir
  Pedagoog
 • Melissa Schimmel
  Pedagoog
 • Asiye Rezaie
  Pedagoog
 • Robey Sikking
  Pedagoog
 • Romy Groen
  Pedagoog
 • Madelene Varney
  Pedagoog
 • Boutaina Ahdid
  Pedagoog
 • Eva von Rotz
  Pedagoog
 • Natalie Turfboer
  Pedagoog
 • Denise van der Zijde
  Pedagoog
 • Jason Kapel
  Begeleider gehandicaptenzorg
 • Maaike Schreur
  Pedagoog
 • Kaylin Rog
  Pedagoog
 • Roshni Hira
  Woonbegeleider
 • Gaby Weers
  Pedagoog
 • Chaima el Yandouzi
  Pedagoog
 • Rachel Markus
  Pedagoog
 • Olga Langstraat
  Pedagoog
 • Chloe van Toor
  Pedagoog
 • Floortje de Boer
  Pedagoog
 • Chloé Keizer
  Pedagoog
 • Larissa Noordam
  Pedagoog
 • Meghan Huisman
  Pedagoog
 • Dustin Pinas
  Woonbegeleider
 • Kaoutar Akalai
  Persoonlijk begeleider
 • Fleur Boele
  Pedagoog
 • Maaike Haasbroek
  Pedagoog
 • Angela de Bruin
  Kinderverpleegkundige
 • Francis Bal Bie-Bieze
  Persoonlijk begeleider
 • Nazma Syed
  Pedagoog
 • Yasmina Amezian
  Pedagoog
 • Lobke Meijer
  Pedagoog
 • Rosanne Mechielsen
  Pedagoog
 • Shanna van den Berg
  Pedagoog
 • Danielle Sluimer
  Pedagoog
 • Nadia Boere
  Pedagoog
 • Sibel Dogan
  Pedagoog
 • Yvonne van der Burgh
  Pedagoog
 • Petra Mol
  Pedagoog
 • Sevgi Özbek
  Pedagoog
 • Leah Claproth
  Pedagoog
 • Mila Went
  Pedagoog
 • Deftiny Varela Pereira
  Persoonlijk Begeleider
 • Jaimy Olivier
  Woonbegeleider
 • Ilse van der Breggen
  Persoonlijk Begeleider
 • Anita Hoefnagel
  Persoonlijk Begeleider
 • Mitone Molenkamp
  Pedagoog
 • Kristi van Wouwe
  Pedagoog
 • Terra Schenkeveld
  Pedagoog

Lees meer: Medewerkers

 • Hits: 23813

Links

Links

BINKZ header website

De Branchevereniging voor INtegrale KindZorg - BINKZ - is in juli 2018 opgericht door de Branchevereniging Gespecialiseerde Kindzorg (VGVK) en de Branchevereniging Medische Specialistische Kindzorg Thuis (BMKT).

BINKZ wil van nu af aan dé vereniging zijn van organisaties, die zich inzetten voor de introductie van de Integrale Kindzorg. De huidige leden hebben gespecialiseerd in de verpleegkundige kindzorg buiten het ziekenhuis. De vereniging BINKZ is opgericht om de belangen van haar leden te behartigen en om de kennis omtrent de zorg voor het (ernstig) zieke kind te ontwikkelen en te delen door te streven naar de invoering van Integrale Kindzorg (MKS).

Integrale Kindzorg kent drie soorten diensten en daartoe kent BINKZ drie secties:

 • verpleegkundige kinderdagverblijven
 • kinderthuiszorg
 • verpleegkundige kinderzorghuizen

De leden kunnen meerdere soorten kindzorg leveren.

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is er voor alle ouders en opvoeders die vragen hebben over de opvoeding, het opgroeien of de gezondheid van hun kind.Voor informatie, hulp, advies en ondersteuning kunt u terecht bij het CJG bij jou u de buurt.

https://www.opvoeden.nl/


Logopedie Rotterdam Centrum is gevestigd in het centrum van Rotterdam. Onze logopedische hulp in Logopedie Rotterdam Centrum bestaat uit logopedisch onderzoek, het geven van adviezen & voorlichting, het stellen van indicaties en het behandelen van problemen op het gebied van de spraak/taalontwikkeling en de algehele communicatie, maar ook op het gebied van eten/drinken. 

https://www.logopedie-rotterdam.nl/


Bij Fysiotherapie Rotterdam Centrum werken fysiotherapeuten, manueel therapeuten (ook voor kinderen), kinderfysiotherapeuten, bekkenfysiotherapeuten en logopedisten samen. Dit brede aanbod heeft als grote voordeel dat wij u zo nodig binnenshuis doorverwijzen! http://www.fysiorc.nl/fysiotherapie/
Passend Primair Onderwijs (PPO) Rotterdam is een samenwerkingsverband voor passend onderwijs. Wij hebben als doel om nog beter, efficiënter en passender primair onderwijs te geven aan alle kinderen in de stad Rotterdam. PPO Rotterdam wil passende ondersteuning bieden aan de Rotterdamse kinderen, hun leerkrachten en de basisscholen. Dat doen we door arrangementen aan te bieden die kinderen vooruit helpen, door leerkrachten te professionaliseren en door scholen te ondersteunen bij hun verantwoordelijkheden in het kader van de Wet passend onderwijs.http://www.pporotterdam.nl/
  Kind en Ziekenhuis is dé patiënten- en consumentenorganisatie voor kinderen in de medische zorg. De stichting bevordert al bijna 40 jaar kindgerichte medische zorg vanuit het perspectief van kind en ouders in het ziekenhuis, thuis of elders. Dit is zorg waarbij rekening wordt gehouden met de specifieke behoeften van kinderen, zoals het serieus nemen van angst en stress en het zoveel mogelijk voorkomen van pijn.  Kind & Ziekenhuis behartigt de belangen van al deze kinderen en hun (aanstaande) ouders en geeft informatie en advies. De Kinderstem en daarmee de rechten van het kind vertegenwoordigen wij vanuit de visie Handvest Kind & Ziekenhuis en Kind & Zorghttps://www.kindenziekenhuis.nl/
Er zijn veel verschillende organisaties die ondersteuning bieden aan gezinnen met jonge kinderen met een ontwikkelingsachterstand of gedragsproblemen. Bij Integrale Vroeghulp werken een aantal van deze organisaties (zoals MEE, kinderrevalidatie en kinderdagcentra) samen. Juíst die samenwerking maakt Integrale Vroeghulp zo waardevol. Ieder brengt zijn of haar eigen deskundigheid mee; er wordt van alle kanten naar uw situatie gekeken. U vindt er een luisterend oor en uw vragen worden snel, gericht en doeltreffend beantwoord.http://www.integralevroeghulp.nl/ouders/
In Nederland hebben jaarlijks 5.000 tot 7.000 ernstig zieke kinderen en hun gezinnen behoefte aan palliatieve zorg. Hiervan zijn in 2012 1.490 kinderen overleden. In de moeilijke fase van diagnose tot overlijden is het van groot belang dat een kind en zijn of haar gezin de best mogelijke zorg krijgt. Stichting PAL staat Pal achter deze kinderen en hun gezinnen en zet zich in voor betere kinderpalliatieve zorg.Kinderpalliatieve zorg is zorg voor kinderen die een levensduur verkortende of levensbedreigende aandoening hebben. Het is zorg aan gezinnen die alle zeilen bij moeten zetten om er ‘het beste van te maken’. Kinderpalliatieve zorg heeft namelijk een grote impact op alle betrokkenen: op het zieke kind en zijn of haar gezin, familie, vrienden, buren, school en de rest van de omgeving. Het overlijden van een kind raakt de meest existentiële angst van alle betrokkenen. Ook betrokken zorgverleners zoals de huisarts, de thuiszorgverpleegkundige en de talloze professionals daaromheen zowel binnen als buiten het ziekenhuis krijgen hiermee te maken. http://www.kinderpalliatief.nl/
  Kinderen kunnen door allerlei oorzaken moeilijkheden hebben met bewegen. Bijvoorbeeld door een spierziekte, een aandoening van het zenuwstelsel of een ongeluk. De beperkingen kunnen ernstig zijn of mild. Soms heeft een kind naast deze motorische problemen nog andere beperkingen, zoals een spraak-, eet-, gedrags- of geheugenstoornis. Rijndam Kinderrevalidatie is er voor kinderen en jongeren met dit soort problemen. Het behandelteam werkt vanuit een bevlogen doel: “de beste en vernieuwend willen zijn op inhoud en een goede begeleider in het ontwikkelen van zelfstandigheid en mogelijkheden van het kind.” Samen met ouders of verzorgers en een team professionele behandelaren helpen we uw kind beter om te gaan met zijn beperkingen of die zo mogelijk te overwinnen. https://www.rijndam.nl/
 

Namens de Hogeschool Rotterdam gaan studenten van verschillende disciplines, binnen de minor+ Zorg Slimmer Beter, een samenwerking aan met Citykids. Studenten van de opleidingen Logopedie, Gezondheidszorgtechnologie, Ergotherapie, Fysiotherapie, en Human Technology, zullen samen aan de slag gaan om tot innovatieve ideeën te komen voor de Familiekerk. Zij gaan zich tot eind januari focussen op de dagbesteding voor de jongeren in de Pastorie, de inrichting van het spreekuurcarrousel, en veiligheid. https://www.hogeschoolrotterdam.nl/

Lees meer: Links

 • Hits: 3797
© 2019 CityKids