Brancheorganisatie VGVK

CityKids is lid van de Brancheorganisatie Vereniging Gespecialiseerde Verpleegkundige Kindzorg (VGVK ).

De VGVK is de brancheorganisatie van de aanbieders van intensieve verpleegkundige zorg aan kinderen van 0 tot 18 jaar. De brancheorganisatie is er voor de organisaties die zorg bieden op het gebied van de gespecialiseerde verpleegkundige kindzorg in Nederland en creëert randvoorwaarden voor deze aanbieders.

De VGVK zet zich de komende jaren vooral in voor het bevorderen van kwaliteit en de ontwikkeling van de gespecialiseerde verpleegkundige kindzorg, door een sterke positionering en profilering van de branche en het bevorderen van een optimale samenwerking in de keten.

De brancheorganisatie vertegenwoordigt de sector in het contact met relevante partijen waaronder overheden, politiek en stakeholders.

U heeft geen keuze gemaakt
U heeft uw naam niet ingevuld
U heeft uw e-maildres niet ingevuld
Ongeldige invoer
U heeft uw woonplaats niet ingevuld.
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
© 2019 CityKids