Kinderzorgcentrum in Rotterdam Noord, gaat niet door

Het was een mooie Zorgdroom!

De Familiekerk zou getransformeerd worden naar een Familiehuis, waar 5 zorgbestemmingen gerealiseerd zouden kunnen worden. Alles gericht op de behandeling van en comfort bieden aan het chronisch (ernstig) zieke kind. Kinderen met een palliatieve zorgvraag, kinderen met een ontwikkelingsachterstand, verstandelijke beperking, autisme en gedragsproblemen. In het Familiehuis (Droomhuis) zou alle zorg en aandacht onder één dak worden aangeboden.

Stichting voor het Behoud van de Familiekerk heeft in juli het besluit genomen, dat het Droomhuis Rotterdam niet gerealiseerd kan worden. Het bestuur van deze stichting, de partij die de verantwoordelijkheid had voor de realisatie van het Droomhuis, acht de risico’s te groot.
We vinden het meer dan jammer dat het droomproject, met alle zorgbestemmingen voor chronisch zieke kinderen en hun ouders, naast de waardevolle buurtfunctie, geen doorgang kan vinden.

Gelukkig hebben we de prachtig verbouwde Pastorie wel kunnen realiseren en daar zijn we enorm blij mee. Een begeleid woon initiatief voor jongeren met autisme en of een verstandelijke beperking vinden hier een warm thuis en worden intensief begeleid en voorbereid op hun toekomst in de maatschappij.

Onze gezamenlijke zorgdroom, een kindzorgcentrum realiseren, waar zich geïntegreerde en gecoördineerde zorg en aandacht onder 1 dak bevindt, is helaas niet uitgekomen. Er waren in deze setting te veel uitdagingen, die niet overbrugd konden worden. Laat onverlet vanaf deze plaats het bestuur van Stichting voor het Behoud van de Familiekerk en met name Bart Dura te danken voor het durven aangaan van dit ambitieuze project, waardoor ook veel financiële risico’s genomen zijn.

CityKids zal zich blijven ontwikkelen en zoeken naar mogelijkheden en kansen zich te innoveren en de kwaliteit van zorg te verbeteren. Dit zou ook kunnen leiden naar een ander Droomproject of Droomhuis, alles in het teken van de kwaliteit van zorg voor en behandeling van kwetsbare kinderen.

U heeft geen keuze gemaakt
U heeft uw naam niet ingevuld
U heeft uw e-maildres niet ingevuld
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
© 2019 CityKids