Kinderzorgcentrum in Rotterdam Noord

Van kerk naar kinderzorgcentrum
Waar vroeger de priester zijn preek hield, worden straks chronisch zieke kinderen geholpen. In de vroegere Heilige Familiekerk in Rotterdam Noord komt namelijk een voor Nederland uniek gezondheidscentrum voor kinderen.

De rooms-katholieke Familiekerk werd gebouwd tussen 1925 en 1926. Ruim vijfenvijftig jaar later, in 1982, liep het aantal gelovigen dusdanig terug dat een deel van de kerk in gebruik werd genomen als buurthuis. Omdat de teruggang in kerkgangers zich steeds verder voortzette, sloot de kerk medio 2008 haar deuren.

Vijf zorgfuncties onder één dak
En nu – na jaren leegstand en verval – krijgt het kerkgebouw een nieuwe bestemming, een initiatief van projectontwikkelaar Bart Dura en Maritza Russel, directeur van Medisch Kindzorg Instelling CityKids. In de Familiekerk komen vijf zorgfuncties onder één dak. Lees hieronder meer over dit unieke kinderzorgcentrum.

Nootdorpstrat 4 | Rotterdam | 010-4673105 | Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

U heeft geen keuze gemaakt
U heeft uw naam niet ingevuld
U heeft uw e-maildres niet ingevuld
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer

Van Familiekerk naar Droomhuis Rotterdam!

Echt vertrouwd familiehuis waar kleinschaligheid, hoogwaardige kwaliteit en kindgerichte zorg elkaar zullen versterken. In het Droomhuis Rotterdam komen vanaf eind 2021 de volgende zorgfuncties:

Verpleegkundig kinderdagverblijf
Een verpleegkundig kinderdagverblijf voor kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar, met een intensieve verpleegkundige zorgvraag.

Ontwikkelcentrum
In het ontwikkelcentrum worden kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar behandeld. Het ontwikkelcentrum is er voor kinderen met een ontwikkelingsachterstand, een verstandelijke beperking, een (ernstige) ontwikkelingsstoornis of een stoornis in het autisme spectrum.

Kinderzorg kliniek
Dit is een zelfstandig multidisciplinair kindergezondheidscentrum voor het chronisch zieke kind in de leeftijd van 0-18 jaar en zijn familie. Het ziekenhuis bezoeken voor poliklinische zorg en dagbehandeling is straks niet meer nodig. In het Droomhuis Rotterdam zal een kinderarts aanwezig zijn, die samen met een multidisciplinair team bestaande uit onder andere een diëtiste, kinderfysiotherapeut, pre-logopediste, GZ psycholoog, in de vorm van een Carrousel spreekuur de kinderen en hun ouders zullen zien.

Verpleegkundig kinderzorghuis
Een verpleegkundig kinderzorghuis, waar kinderen en hun ouders terecht kunnen als stap tussen ziekenhuis en thuis. In een veilige kindvriendelijke omgeving kunnen ouders na een intensieve ziekenhuisopname van hun kind verpleegkundige handelingen leren zodat ouders met vertrouwen de zorg voor hun kind thuis zelf aan kunnen. Naast een logeerhuis kan het ook een hospice functie vervullen waar kinderen in de laatste fase van hun leven samen met ouders en broertjes en zusjes kunnen worden verzorgd.

De Pastorie (geopend mei 2019)
In De Pastorie, behorende bij het Droomhuis Rotterdam, zijn elf appartementen waar jongens in de (instroom)leeftijd van 18 tot 25 jaar met een verstandelijke beperking en/of autisme beschermd kunnen wonen. Zij worden betrokken binnen de wijk en t.z.t. in het Droomhuis Rotterdam met verschillende dagactiviteiten.

De "vernieuwde" sociaal maatschappelijke en culturele functie van de Familiekerk zal een enorme impact hebben op deze aandachtswijk. Zo hebben we veel vrijwilligers nodig. Daarnaast zal het culturele aspect niet uit het oog worden verloren. De kapel zal als stilteruimte altijd open zijn voor wie een moment van geborgenheid zoekt. In de naastgelegen Imelda school kunnen zieke en gezonde kinderen straks samen (buiten) spelen, sporten en mogelijk ook samen onderwijs volgen.

Dit hele zorgconcept vraagt van een klein team een enorme inspanning waarbij voor ons de grootste uitdaging zal zijn in een bijzondere kleinschalige omgeving een echt Rotterdams familiehuis te bouwen waar hoogwaardige en kindgerichte zorg voorop staat en waar jonge en oudere kinderen, zieke of gezonde kinderen, kinderen met en zonder beperking en hun ouders zich echt thuis zullen voelen en waar de wijkbewoners bijdragen aan een saamhorigheidsgevoel en zich met elkaar verbonden voelen.

© 2019 CityKids