Corona

Februari 2021

Beste ouders/verzorgers,

Covid-19, Corona, het virus is er nog steeds en met alle varianten wint het weer aan terrein. De besmettingen nemen toe de locakdown is vlengd evenals de avondklok. 

Als zorgverlener hebben en nemen we onze verantwoordelijkhied en treffen we alle voorzorgsmaatregelen die de het kabinet, het RIVM en de GGD voorschrijven. We hebben ons eingen  Corona draaiboek met daarin alle mogelijk denkbare situaties beschreven en vooral hoe we daarop reageren.

Preventieve maatregelen om besmetting te voorkomen en acties als er een besmetting is op een van de locaties. Dit draaiboek is een zeer dynamisch document want er zijn updates van het RIVM of de GGD en ervareingen die we zelf opdoen. 

Uiteraard heeft CityKids en haar medewerkers ook te maken gehad met positieve meldeingen en een aantal van onze medewerkers hebben no te maken met de nawerkingen van het virus. Op dit momen hebben we gelukkig geen positieve meldingen binnen de oranisatie. 

We hebben voor de kinderen en ouders via het ouderportaal een aantal video's geplaatst dat als kinderen thuis moeten blijven er toch een mogelijkheid bestaat met de behandeling van uw kiunderen door te gaan. 

Uit de reacties van onze ouders blijkt dat veel kinderen er met plezier naar kijken. 

We vragen u mee te werken het virus buiten de deuren van CityKids te houden. Houdt u aan de onze regels;

  • Kinderen niet naar de groep brengen maar bel met de groep en onze medewerkers komen de kinderen halen of brengen
  • Geen handen schudden, vermijd fysiek contact
  • Houd 1,5 meter afstand

Kinderen hoeven onderling én tot volwassenen geen 1,5 meter afstand te houden. Dit geldt ook bij CityKids.

Kinderen van 0 tot 7 jaar met verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen of keelpijn, en matig hoesten) mogen naar CityKids, als zij geen koorts of andere klachten passend bij het nieuwe coronavirus hebben.

We hebben nog een verzoek aan u als ouder/verzorger. In deze onvoorspelbare periode willen we u vragen altijd bereikbaar te blijven voor ons op de momenten dat uw kind bij CityKids is.

Het kan namelijk, en dit is helaas al een paar maal voorgevallen, dat uw kind met koorts bij ons aankomt of gedurende de dag hoge koorts ontwikkeld, 39 graden of meer. Dan willen we graag met u in contact komen zodat u uw kind komt ophalen. Want dit is een gevaarlijke situatie voor de andere kinderen en de medewerkers van CityKids.

Als u niet bereikbaar bent moeten we uw kind in isolatie plaatsen en een van de medewerkers van de groep bij uw kind in isolatie plaatsen. Dit brengt extra kosten met zich mee. Als u wel thuis bent en helaas niet in de gelegenheid uw kind op te halen dan moeten wij een taxi regelen om uw kind naar huis te brengen. Hoe vervelend dat dan ook is maar in beide gevallen moeten we de kosten aan u doorberekenen. 

Wij hopen u voor dit moment weer op de hoogte te hebben gebracht en zodra er weer veranderingen zijn in de maatregelen en adviezen die betrekking hebben op CityKids brengen we u zo snel mogelijk op de hoogte.

Met vriendelijke groet,

Maritza Russel en

Management team CityKids

© 2019 CityKids